Статут товариства з додатковою відповідальністю Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Статут товариства з додатковою відповідальністю

Рейтинг: 4,9 - 9 голосів
Остання версія Остання версія 14.02.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір30-47 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 14.02.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 30-47 сторінок

Заповнити шаблон

Цей документ визначає порядок діяльності товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), створення та функціонування його органів управління, а також визначення правового статусу його учасників.

На відміну від товариств з обмеженою відповідальністю створення ТДВ не є поширеним в Україні, адже відповідальність учасників не обмежується розміром їх вкладів і вони несуть додаткову відповідальність своїм майном за заподіяні товариством збитки (в межах, встановлених статутом ТДВ). Чинне законодавство України встановлює перелік видів діяльності ведення яких можливе лише у формі ТДВ, зокрема діяльність страхових компаній (страховиків) та ломбардів.

Якщо потрібно створити товариство з обмеженою відповідальністю, в такому випадку потрібно скористатися відповідним шаблоном Статуту ТОВ.

Статут ТДВ є єдиним установчим документом юридичної особи, що регламентує (1) порядок створення та припинення юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) та правове становище і межі правоздатності ТДВ; (2) повноваження та умови обрання органів управління ТДВ (колегіального чи одноособового виконавчого органу, наглядової ради); (3) розмір статутного капіталу ТДВ, а також порядок його збільшення та зменшення; (4) правовий статус учасників, право відчуження своїх часток учасниками третім особам та передачі їх у заставу, можливість та умови виходу учасника зі складу учасників ТДВ; (5) порядок та періодичність виплати дивідендів; (6) особливості реалізації переважного права учасниками ТДВ тощо.

Запропонований проект Статуту може бути використаний при створенні ТДВ вперше, а також у випадку внесення змін до чинної редакції установчих документів вже зареєстрованого ТДВ. Статут може бути використано як товариством, у складі якого є лише один учасник, так і товариством, у складі якого є декілька учасників. Чинне законодавство України не передбачає жодних обмежень щодо максимальної кількості учасників ТДВ.

Відмінність товариства з додатковою відповідальністю від товариств з обмеженою відповідальністю

Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" присвячує ТДВ лише одну спеціальну статтю, а з решти питань відсилає до положень, які врегульовують діяльність товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Дійсно, ТДВ та ТОВ мають дуже багато спільних рис, зокрема:

(1) склад учасників - учасниками можуть бути одна або декілька осіб (як юридичні, так і фізичні особи).

(2) цілі діяльності - ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

(3) статутний капітал - обов'язкового мінімального розміру статутного капіталу не встановлено, тому він може бути у розмірі однієї копійки.

(4) система органів управління - найвищим органом управління виступають збори учасників (засновників), керівництво поточною діяльністю компанії здійснюється виконавчим органом (одноособовим або колегіальним), можливе створення наглядової ради та будь-яких інших органів.

(5) розподіл прибутку - виплата дивідендів учасникам товариства проводиться пропорційно розміру їх часток, якщо тільки інше не встановлено статутом або корпоративними договором між учасниками.

Ключова відмінність між ТОВ та ТДВ полягає у межах відповідальності його учасників за зобов'язаннями товариства. Так, учасники ТОВ несуть відповідальність ЛИШЕ в межах розміру належної їм частки в статутному капіталі такого ТОВ. Відповідальність учасників ТДВ не обмежується розміром їх частки в статутному капіталі, і вони несуть додаткову солідарну (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями ТДВ своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом ТДВ і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним з них вкладу. Тобто відповідальність учасників ТДВ не є необмеженою, а її порогове значення (тобто розмір максимально можливого відшкодування, яке можна отримати від одного учасника ТДВ) встановлюється у певному кратному розмірі до вартості внеску учасника.

Наприклад, ТДВ складається із двох учасників - А. і Б. Розмір внеску учасника А. в статутний капітал ТДВ складає 2 000 грн., а учасника Б. - 3 000 грн. При цьому розмір додаткової відповідальності учасників у статуті ТДВ встановлюється у 200 кратному розмірі до вартості внеску учасників А. і Б. В такому випадку розмір додаткової відповідальності А. складає 400 000 грн., а учасника Б. - 600 000 грн.

Як використовувати документ

Документ може бути використано самостійно юридичними та фізичними особами, які виступають учасниками або засновниками ТДВ. У випадку реєстрації ТДВ вперше, всі засновники мають підписати примірник цього Статуту, а їх підписи мають бути засвідчені в нотаріальному порядку.

У випадку внесення змін до статуту вже зареєстрованого ТДВ, редакція Статуту має бути підписана лише тими учасниками, які проголосували на загальних зборах учасників щодо внесення змін до Статуту. В цьому випадку нотаріальному засвідченню підлягають лише підписи тих учасників, які прийняли участь у голосуванні.

Створення ТДВ вперше, реєстрація нової редакції Статуту та/або внесення змін до відомостей про ТДВ, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підлягають обов'язковій державний реєстрації впродовж 3 (трьох) днів від моменту прийняття відповідного рішення зборами учасників (засновників) ТДВ. Державна реєстрація ТДВ за вибором заявника здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси (приватні та державні нотаріальні контори), акредитовані суб'єкти (до прикладу, центри надання адміністративних послуг). Державна реєстрація створення ТДВ також можлива онлайн.

Застосовуване законодавство

Розроблений Статут товариства з додатковою відповідальністю підготовлено у відповідності до норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також Глави 8 Цивільного кодексу України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО