На початок
Договір дарування корпоративних прав Заповнити шаблон

Договір дарування корпоративних прав

Остання версія
Остання версія 22.10.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 9-13 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 22.10.2020

Розмір: 9-13 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір дарування корпоративних прав

Договір дарування корпоративних прав (далі "Договір") використовується для безоплатного відчуження Дарувальником своєї частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (далі "ТОВ") на користь іншої особи (тобто Обдаровуваного).

Дарувальником та Обдаровуваним за цим Договором можуть бути як юридичні особи (зареєстровані відповідно до законодавства України або іншої держави), так і фізичні особи (громадяни України чи іноземці).

Зазначений Договір може бути використано для БЕЗОПЛАТНОГО відчуження/дарування частки в статутному капіталі ТОВ, що зареєстровано відповідно до законодавства України.

У запропонованому шаблоні Договору надано можливість зафіксувати наступні важливі положення угоди дарування корпоративних прав, зокрема:

(1) визначити ідентифікаційні дані Товариства, частка в статутному капіталі якого дарується, а також розмір такої частки, її номінальну і ринкову вартість; та

(2) визначити наявні обтяження відчужуваної частки, до прикладу, податкова застава або арешт; та

(3) визначити наявні обмеження у Дарувальника щодо розпорядження належною йому часткою в статутному капіталі ТОВ (наприклад, обмеження, передбачені корпоративним договором тощо); та

(4) встановити момент набуття Обдаровуваним права власності на частку в статутному капіталі Товариства тощо.

Особливості набуття Обдаровуваним права власності на частку

Статутами деяких ТОВ та/або корпоративними договорами, укладеними між учасниками таких ТОВ, можуть бути передбачені певні обмеження для Дарувальника щодо дарування ним своєї частки в статутному капіталі Товариства третій особі (Обдаровуваному). До таких обмежень відносяться наступні:

(1) встановлення обов'язку Дарувальника щодо проведення попередніх переговорів з іншими учасниками ТОВ перед датою укладення цього Договору; та/або

(2) отримання письмової згоди від інших учасників ТОВ на укладення цього Договору.

Вказані обмеження застосовуються лише у випадках, якщо вони прямо передбачені статутом ТОВ та/або корпоративним договором, і за умови, що у складі учасників ТОВ є щонайменше два учасники. Звертаємо увагу, що статутом ТОВ та/або корпоративним договором можуть бути передбачені будь-які інші обмеження щодо розпорядження Дарувальником своєю часткою в статутному капіталі ТОВ.

За вибором сторін Договору Обдаровуваний має змогу набути право власності на частку в статутному капіталі Товариства безпосередньо (1) в дату укладення та підписання цього Договору; або (2) в іншу дату, окремо визначену сторонами; або (3) одразу після настання певної події у майбутньому.

Момент набуття права власності Обдаровуваним має бути обов'язково зафіксовано окремим Актом приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства (далі "Акт"), що складається у двох екземплярах, а підписи Дарувальника та Обдаровуваного на такому Акті мають бути додатково засвідчені нотаріально.

Дарування корпоративних прав з умовою

Дарувальник може передбачити умову, за якою для отримання дарунку у власність Обдаровуваний зобов'язується вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від вчинення такої дії. Третя особа, на користь якої Обдаровуваний вчиняє дію майнового характеру, визначається Дарувальником самостійно.

Суть дії майнового характеру може полягати у наступному: (1) передати грошову суму чи інше майно у власність третій особі, або (2) виплатити грошову ренту третій особі, або (3) надати третій особі право довічного користування певним майном, або (4) не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо.

Як використовувати документ

Для того, щоб Договір набув юридичної сили, достатньо його підписання обома сторонами. Додатково, за бажанням Дарувальника та Обдаровуваного, цей Договір може бути посвідчений нотаріально.

Для реєстрації Обдаровуваного новим учасником Товариства в Єдиному державному реєстрі, Обдаровуваний має подати наступні документи: (1) відповідна заява (зразок такої заяви надається реєстратором), яка заповнюється та підписується Обдаровуваним або його законним представником, та (2) відповідний оригінал Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства. З моменту реєстрації Обдаровуваного новим учасником Товариства відповідні відомості з'являються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Звертаємо увагу, що Дарувальник має право продати за цим Договором частку в статутному капіталі Товариства лише за умови, якщо вона є повністю оплаченою на дату укладення угоди.

На Обдаровуваного за цим Договором додатково покладається обов'язок щодо повідомлення органів управління Товариства стосовно набуття Обдаровуваним статусу нового учасника Товариства.

Застосовуване законодавство

Цей Договір договір дарування корпоративних прав підготовлений у відповідності до положень Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон