На початок
Договір Декларація про створення сімейного фермерського господарства Заповнити шаблон

Договір (Декларація) про створення сімейного фермерського господарства

Остання версія
Остання версія 01.10.2019
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 8-12 сторінок
Рейтинг 5 - 1 голос
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 01.10.2019

Розмір: 8-12 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 5 - 1 голос

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір (Декларація) про створення сімейного фермерського господарства

Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства (далі "Документ") засвідчує факт створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи (далі "СФГ"), визначає порядок його діяльності та формування складеного капіталу, порядок розподілу прибутку та інших питань.

СФГ є формою підприємницької діяльності громадян (членів однієї сім'ї), які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або у користування, у тому числі в оренду.

Якщо фермерське господарство створюється із статусом юридичної особи, цей Документ не може бути використано, необхідно скористатися Статутом фермерського господарства. Різниця між ФГ, що створюється БЕЗ статусу юридичної особи, та ФГ, що створюється із статусом юридичної особи, полягає у наступному:

(1) ФГ із статусом юридичної особою є самостійним учасником відносин, може виступати стороною договору, відкривати рахунки у банківських або фінансових установах. ФГ без статусу юридичної особи створюється фізичною особою-підприємцем (головою), який виступає від імені ФГ при укладенні договорів; рахунки у банківських або фінансових установах відкриваються на ім'я голови, а не ФГ.

(2) ФГ із статусом юридичної особи діє на підставі статуту, а ФГ без статусу юридичної особи діє на підставі договору (декларації) про створення ФГ.

(3) ФГ із статусом юридичної особи має право отримувати у власність або в оренду (тимчасове платне користування) земельні ділянки для ведення сільського господарства. ФГ без статусу юридичної особи не має права на отримання земельних ділянок, разом з тим голова та учасники ФГ без статусу юридичної особи мають право надавати ФГ у користування належні їм земельні ділянки на весь строк діяльності ФГ.

Особливості створення СФГ

Засновником СФГ виступає фізична особа (голова відповідної сім'ї), яка досягла 18-річного віку, є громадянином України та має відповідний досвід ведення фермерського господарства. До складу СФГ можуть входити й інші учасники, за умови, що вони є членами однієї сім'ї із засновником.

Учасниками можуть бути фізичні особи, які досягли 14-річного віку, є членами однієї сім'ї із засновником та бажають об'єднатися для спільного ведення фермерського господарства.

Основним та єдиним органом управління СФГ є голова, який за сумісництвом є засновником СФГ, та зобов'язується негайно зареєструватися фізичною особою-підприємцем в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань після підписання цього Документа.

Засновник та учасники (за наявності) об'єднують належне їм рухоме (транспортні засоби, інвентар тощо) та нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки тощо) для утворення складеного капіталу СФГ, що спільно буде ними використовуватися у діяльності СФГ.

Як використовувати документ

Якщо СФГ створюється самостійно лише однією особою (засновником), в такому випадку цей Документ буде автоматично викладений у формі декларації, яка підписується засновником (нотаріальне посвідчення не вимагається чинним законодавством України).

Якщо СФГ створюється самостійно однією особою (засновником), ПРОТЕ до складу членів ФГ будуть включені інші особи (члени сім'ї засновника), в такому випадку цей Документ автоматично буде викладений у формі договору, який підписується засновником, членами сім'ї засновника та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню за місцем розташування СФГ.

Структура запропонованого шаблону документа передбачає наступні розділи:

(1) правове становище СФГ (строк, на який засновується, повна назва, адреса місцезнаходження, види діяльності, що здійснюються);

(2) склад учасників СФГ (ідентифікаційні дані засновника, а також інших учасників, якщо такі приєдналися);

(3) склад майна СФГ (розмір та вид внеску засновників та учасників, порядок розподілу отриманого прибутку від діяльності);

(4) склад органів управління СФГ та порядок припинення діяльності СФГ.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства підготовлено у відповідності до норм Закону України "Про Фермерське господарство", а також положень Цивільного кодексу України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон