Договір купівлі-продажу нерухомого майна Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір купівлі-продажу нерухомого майна

Рейтинг: 5 - 7 голосів
Остання версія Остання версія 27.12.2023
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір7-10 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 27.12.2023

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 7-10 сторінок

Заповнити шаблон

За Договором купівлі-продажу нерухомого майна (далі "Договір") нерухоме майно відчужується його власником за плату (далі "Продавець") на користь третьої особи (далі "Покупець").

За цим Договором відбувається передача за плату права власності на певне нерухоме майно від Продавця до Покупця. Предметом цього Договору може бути квартира, житловий або садовий будинок, кімната, гараж тощо.

Звертаємо увагу, що цей Договір не може бути використано для продажу земельної ділянки, в такому випадку необхідно скористатися окремим Договором купівлі-продажу земельної ділянки. Окрім цього, проект Договору також не може бути використано для купівлі-продажу автомобіля, у зв'язку із чим сторони мають скористатися відповідним Договором купівлі-продажу транспортного засобу.

На стороні Покупця та Продавця можуть виступати юридичні особи, зареєстровані за законодавством України або за законодавством іноземної держави, громадяни України та іноземці.

У тексті цього Договору сторонам потрібно визначити наступні умови:

(1) загальні характеристики нерухомого майна (площа, адреса місцезнаходження, кількість поверхів/кімнат), а також чи відноситься нерухоме майно до пам'яток культурної спадщини;

(2) визначити наявні права третіх осіб щодо користування/розпорядження нерухомим майном (договори іпотеки, застави, оренди, найму, постійного користування, довічного утримання тощо);

(3) вартість нерухомого майна, за яку воно придбавається Покупцем (далі "Ціна");

(4) порядок та строки виплати Ціни за Договором, а також спосіб проведення розрахунків за Договором;

(5) момент набуття права власності Покупця на нерухоме майно;

(6) порядок розірвання Договору та заходи відповідальності.

Реєстрація права власності

На розсуд сторін Договору Покупець має можливість набути право власності на нерухоме майно (1) в дату укладення та підписання Договору; або (2) в іншу дату, окремо погоджену сторонами; або (3) одразу після настання визначеної події у майбутньому.

Після набуття права власності Покупця на нерухоме майно, це право має бути в обов'язково порядку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вказана реєстрація права власності проводиться тим самим нотаріусом, який посвідчує цей Договір. Покупець вважається законним власником придбаного нерухомого майна за Договором лише після внесення відомостей про це в Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Набуття Покупцем права власності на будинок із земельною ділянкою

Якщо Покупець набуває право власності за Договором на житловий або садовий будинок, в такому випадку до Покупця переходять всі права Продавця щодо користування земельною ділянкою, на якій розташований вказаний житловий або садовий будинок. Так, якщо земельна ділянка належить Продавцю на праві приватної власності, до Покупця автоматично переходить право власності на таку земельну ділянку. Якщо земельна ділянка належить Продавцю на праві тимчасового або постійного користування, значить Покупець отримує автоматично право тимчасового або постійного користування землею.

Як використовувати документ

Для того, щоб Договір набув юридичної сили, він має бути в обов'язковому порядку підписаний обома сторонами, а також посвідчений у державного або приватного нотаріуса - за вибором сторін. Сторони у тексті Договору можуть визначити на кого покладається обов'язок оплати нотаріальних послуг. Цей Договір не підлягає наступній державній реєстрації.

Якщо Продавець та/або Покупець в дату укладення Договору перебувають у зареєстрованому шлюбі, необхідно отримати попереднє письмове погодження від іншого з подружжя на укладення цього Договору.

Якщо Продавець є неповнолітньою особою (у віці до 18 років), цей Договір укладається від його імені та в його інтересах законним представником (опікуном або одним з батьків). Звертаємо увагу, що перед укладенням цього Договору законному представнику необхідно отримати відповідні погодження від органу опіки та піклування.

Якщо нерухоме майно перебуває в іпотеці (заставі нерухомого майна), Продавцю необхідно отримати попередню згоду на укладення цього Договору від іпотекодержателя (заставодержателя).

Якщо нерухоме майно є об'єктом культурної спадщини і внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток, Продавець має отримати попередню згоду від органу охорони культурної спадщини на укладення цього Договору.

Окрім цього, перед датою укладення Договору сторони обов'язково мають запросити незалежного оцінювача для проведення експертної оцінки нерухомого майна, що продається за Договором. Встановлена Ціна не може бути меншою за оціночну вартість, визначену незалежним оцінювачем.

Застосовуване законодавство

Цей Договір купівлі-продажу нерухомого майна підготовлено у відповідності до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", Закону України "Про охорону культурної спадщини", а також інших норм чинного законодавства України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО