Договір про надання послуг Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір про надання послуг

Рейтинг: 4,9 - 33 голоси
Остання версія Остання версія 18.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір13-19 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 18.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 13-19 сторінок

Заповнити шаблон

За Договором про надання послуг (далі "Договір") одна із сторін (далі "Виконавець") зобов'язується у встановлені строки надати певний обсяг послуг іншій стороні (далі "Замовник"), а Замовник зобов'язується прийняти такі послуги та оплатити їх вартість.

Звертаємо увагу, що шаблон Договору може бути використано для оформлення відносин між сторонами з надання будь-яких видів послуг, для прикладу, юридичних, бухгалтерських, аудиторських, тощо. Варто зазначити, що для надання окремих видів послуг (як-от юридичні, аудиторські, транспортні тощо), Виконавець має володіти відповідної кваліфікацією (мати певну освіту) або дозвільним документом.

На розсуд сторін, Договір може бути укладено на строковій або безстроковій основі. За бажанням Замовника та Виконавця, Договір завжди може бути продовжено (пролонговано) на новий строк.

Запропонований проект Договору дозволяє сторонам зафіксувати ключові питання їх взаємовідносин, зокрема:

(1) строки надання послуг, їх вартість та порядок проведення розрахунків між сторонами;

(2) взаємні гарантії сторін та заходи відповідальності, які застосовуються до сторони, що порушує умови Договору;

(3) порядок прийняття послуг, вирішення спорів між сторонами, а також способи комунікації між Замовником та Виконавцем.

Відмінність від Трудового договору (контракту)

На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору про надання послуг та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

(1) правове становище сторін. За Договором про надання послуг передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

(2) строковість відносин. Договір про надання послуг є строковим, тобто Виконавець надає послугу, Замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов'язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

(3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

(4) наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору про надання послуг, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

(5) оплата вартості наданих послуг. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв'язку із неналежним виконання Працівником роботи. Оплата вартості наданих послуг Виконавцем залежить завжди від їх якості.

Відмінність від Договору підряду

Досить часто на практиці виникає плутанина Договору підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним. За Договором підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат - вироблена продукція або річ, створена комп'ютерна програма, відремонтована партія товару тощо. За Договором про надання послуг - результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

Як використовувати документ

Розроблений проект Договору про надання послуг може бути використаний юристами або юридичними департаментами підприємств і компаній, а також самостійно приватними підприємцями або фізичними особами для цілей оформлення відносин, що виникають у зв'язку із наданням певного виду послуг. Замовником за цим Договором можуть бути як юридичні та фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці, а Виконавцем - лише юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Для того, щоб Договір набрав законної сили, він має бути підписаний обома сторонами, а також скріплений печатками (якщо стороною за Договором є юридична особа). Звертаємо увагу, що укладення цього Договору не вимагає проведення його державної реєстрації в компетентних державних органах та/або посвідчення нотаріусами.

За результатами фактичного надання послуг між сторонами укладається окремий акт приймання-передачі наданих послуг, що є невід'ємною частиною Договору.

Цей Договір може бути припинено (1) за взаємною згодою сторін, шляхом укладення окремої угоди про розірвання договору; або (2) в односторонньому порядку за бажанням Виконавця або Замовника, без необхідності отримання згоди від іншої сторони (якщо така можливість прямо передбачена умовами цього Договору), шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання договору про надання послуг; або (3) в судовому порядку.

Застосовуване законодавство

Цей Договір про надання послуг підготовлено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України, а також судової практики, що виникає у питаннях виконання договорів такого роду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО