На початок
Трудовий договір контракт Заповнити шаблон

Трудовий договір (контракт)

Остання версія
Остання версія 09.06.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 9-14 сторінок
Рейтинг 5 - 3 голоси
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 09.06.2020

Розмір: 9-14 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 5 - 3 голоси

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Трудовий договір (контракт)

Трудовий договір укладається між працівником та роботодавцем для працевлаштування особи на роботу для зайняття певної посади або виконання певної роботи. Трудовий договір може бути укладений як безстроково, так і на певний (визначений) термін.

З боку роботодавця може бути юридична особа або фізична особа-підприємець. На стороні працівника може виступати і повнолітня, і неповнолітня фізична особа. Звертаємо увагу, що у випадку укладення трудового договору із неповнолітнім працівником у віці 14 або 15 років, роботодавцю потрібно отримати попередню письмову згоду від батьків неповнолітнього працівника на укладення такого трудового договору.

Якщо працівник буде виконувати роботу дистанційно (наприклад, вдома), в такому випадку пропонуємо скористатися шаблоном окремого Трудового договору з надомним працівником. Якщо працівник є іноземним громадянином (особою без громадянства), в такому випадку потрібно використовувати шаблон Трудового договору з нерезидентом.

У тексті трудового договору сторонами визначаються:

(1) зміст виконуваної роботи або назва займаної посади;

(2) режим робочого часу (вахтовий метод, змінний графік, гнучкий графік роботи, ненормований робочий день тощо);

(3) розмір заробітної плати, система заохочувальних або компенсаційних виплат, надбавок та доплат;

(4) наявність службових відряджень та випробувального терміну;

(5) права та обов'язки сторін трудового договору тощо.

Укладення строкового та безстрокового трудового договору

За загальним правилом між роботодавцем та працівником укладається безстроковий трудовий договір. В окремих випадках передбачених законами України, між ними може бути укладено строковий трудовий контракт. До таких категорій працівників, до прикладу, відносяться: педагогічні та наукові працівники, помічники адвокатів та нотаріусів, керівники підприємств, працівники Національної поліції та Служби безпеки України, а також інші.

Встановлення випробувального терміну

Для встановлення відповідності працівника займані посаді або виконуваній роботі, роботодавець може передбачити випробувальний термін. Строк випробування не може бути більшим за 3 (три) місяці, а для робітників - не більше 1 (одного) місяця. В окремих випадках (наприклад, до керівників та бухгалтерів підприємств і компаній) може бути передбачений випробувальний термін строком до 6 (шести) місяців.

Випробувальний термін не може бути встановлений до сезонних та неповнолітніх працівників, до працівників, які уклали трудовий договір строком до 12 (дванадцяти) місяців, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Особливості працевлаштування іноземних громадян

До роботи на території України також залучаються іноземні громадяни та особи без громадянства. Укладення трудового контракту із зазначеною категорією Працівників має декілька нюансів, зокрема: (1) цей договір укладається лише на визначений строк; (2) укладенню договору передує отримання Роботодавцем дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в органах державної служби зайнятості; (3) іноземний громадянин або особа без громадянства можуть бути залучені до роботи лише за відсутності кваліфікованих працівників з України, які відповідають вимогам, викладеним у вакансії.

Відмінність трудового від цивільно-правового договору

Відмінність трудового договору від цивільно-правового договору полягає у наступному: (1) за трудовим договором обліковується трудовий стаж Працівника, який є підставою для розрахунку та виплати пенсії у майбутньому; (2) за трудовим договором Працівник в разі каліцтва або смерті має право на отримання соціального забезпечення від Роботодавця та держави; (3) за цивільно-правовим договором Працівник виконує роботу на свій страх і ризик, коли за трудовим договором (контрактом) такий ризик несе Роботодавець; (4) трудові відносини виникають лише на підставі трудового договору; (5) за цивільно-правовим договором працівник не має право на оплачувану відпустку; (6) на відміну від цивільно-правового договору за трудовим договором до працівника не можуть бути застосовані матеріальні санкції (пеня, штраф).

Для того, щоб детальніше ознайомитися із різницею у працевлаштуванні за трудовим та цивільно-правовим договором, пропонуємо додатково ознайомитися із юридичним гідом "Робота за трудовим чи цивільно-правовим договором; чи є різниця?".

Як використовувати документ

Цей проект трудового договору може бути використаний при прийомі на роботу офісних працівників, працівників установ, підприємств та організацій не залежно від організаційно-правової форми та форми власності, для виконання сезонних робіт, а також для роботи у небезпечних або шкідливих умовах праці або на роботах, що пов'язані із підвищеним ризиком.

Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання працівником та роботодавцем. Якщо працівник був допущений до роботи раніше підписання такого договору, значить трудові відносини вважаються оформленими від дати початку фактичного виконання працівником наданої роботи.

Звертаємо увагу, що чинне законодавство не вимагає проведення будь-якої реєстрації трудових договорів та/або їх додаткового нотаріального посвідчення (окрім деяких видів трудових договорів, що укладаються із домашнім персоналом - нянею, доглядальницею, домашньою робітницею чи водієм, оскільки тут роботодавцем виступає фізична особа).

Важливо пам'ятати, що працівник зобов'язаний підписати трудовий договір особисто, а підписання такого договору через представників не допускається. Якщо сторони мають намір встановити повну матеріальну відповідальність працівника за втрату або пошкодження ним майна роботодавця, необхідно додатково укласти в такому випадку Договір повної матеріальної відповідальності.

Якщо цей Трудовий договір (контракт) укладається на визначений строк (певну кількість років чи місяців), в такому випадку він припиняє свою дію в останню календарну дату вказаного строку.

Трудовий договір може бути достроково розірваний (1) за ініціативою (бажанням) працівника шляхом подання відповідної письмової заяви; або (2) за ініціативою роботодавця (у випадках, що прямо визначені Кодексом законів про працю); або (3) за спільною угодою сторін; або (4) на вимогу третіх осіб (до прикладу, якщо Працівником є неповнолітня особа, розірвання трудового договору можуть вимагати її батьки чи законні опікуни).

Застосовуване законодавство

Цей Трудовий договір підготовлено у відповідності до норм Кодексу законів про працю України, Наказу Міністерства праці та соціальної політики щодо Правил реєстрації договору між працівником і фізичною особою, Указу Президії Верховної ради СРСР про Положення про матеріальну відповідальність працівників, Наказу Міністерства охорони здоров'я України про Перелік робіт із небезпечними та шкідливими умовами праці, на яких забороняється праця неповнолітніх, Постанови Кабінету Міністрів України Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору, а також Указу Президії Верховної ради СРСР про Умови праці сезонних працівників.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон