На початок
Трудовий договір контракт Заповнити шаблон

Трудовий договір (контракт)

Остання версія
Остання версія 30.01.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 11-16 сторінок
Рейтинг 5 - 2 голоси
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 30.01.2020

Розмір: 11-16 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 5 - 2 голоси

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Трудовий договір (контракт)

Розроблений проект Трудового договору регулює взаємовідносини, що склалися між Працівником (особою, яка бажає отримати роботу) та Роботодавцем (фізичною або юридичною особою, яка пропонує роботу).

За загальним правилом, Працівником може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку. В окремих випадках, Працівник може бути залучений до роботи у віці 15 років (за умови отримання згоди від опікуна/батьків) або 14 років (за умови отримання згоди від опікуна/батьків та у вільний від навчання час).

Роботодавцем за Трудовим договором (контрактом), зазвичай, виступає юридична особа (створена відповідно до законодавства України або законодавства іноземної держави). На практиці трудові договори (контракти) можуть бути укладені також із роботодавцем фізичною особою-підприємцем, за умови їх наступної реєстрації в державній службі зайнятості за місцем проживання фізичної особи або фізичної особи-підприємця. Проведення державної реєстрації трудового договору вимагається як у зв'язку із його укладенням, так і на підставі його розірвання.

Запропонований проект Трудового договору (контракту) дає можливість передбачити та/або зафіксувати наступні умови:

(1) зміст виконуваної роботи або назву займаної посади;

(2) графік робочого дня, тижня, кількість вихідних днів, а також кількість днів щорічної оплачуваної відпустки;

(3) розмір заробітної плати, система заохочувальних або компенсаційних виплат, надбавок та доплат;

(4) вимоги до особливої кваліфікації Працівника (наявність диплому, сертифікату, ліцензії або іншого дозвільного документа для виконання певної роботи);

(5) наявність службових відряджень;

(6) система дисциплінарних стягнень, що застосовуються до Працівника у зв'язку із порушенням трудової дисципліни, а також обсяг матеріальної відповідальності у випадку завдання шкоди майну Роботодавця.

Окремо, розроблений проект Трудового договору (контракту) може бути застосований до працівників, які виконують (1) сезонні роботи; (2) роботи вахтовий методом, коли немає можливості забезпечити щоденне повернення працівника до його місця постійного проживання; (3) роботи у небезпечних або шкідливих умовах праці або на роботах, що пов'язані із підвищеним ризиком (застосування праці неповнолітніх Працівників на таких роботах не дозволяється); (4) роботи дистанційно (фріланс).

Укладення строкового та безстрокового трудового договору

За загальним правилом між Роботодавцем та Працівником укладається безстроковий трудовий договір. В окремих випадках передбачених законами України, між Працівником та Роботодавцем може бути укладено строковий трудовий контракт. До таких категорій працівників, до прикладу, відносяться: педагогічні та наукові працівники, помічники адвокатів та нотаріусів, керівники підприємств, працівники Національної поліції та Служби безпеки України, а також інші.

Встановлення випробувального терміну

Для встановлення відповідності Працівника займані посаді або виконуваній роботі, Роботодавець може передбачити випробувальний термін. Строк випробування не може бути більшим за 3 (три) місяці, а для робітників - не більше 1 (одного) місяця. В окремих випадках (наприклад, до керівників та бухгалтерів підприємств і компаній) може бути передбачений випробувальний термін строком до 6 (шести) місяців.

Випробувальний термін не може бути встановлений до сезонних та неповнолітніх працівників, до працівників, які уклали трудовий контракт строком до 12 (дванадцяти) місяців, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Відмінність Трудового договору (контракту) від Трудового контракту із нерезидентом

До роботи на території України також залучаються іноземні громадяни та особи без громадянства. Укладення трудового контракту із зазначеною категорією Працівників має декілька нюансів, зокрема: (1) цей договір укладається лише на визначений строк; (2) укладенню договору передує отримання Роботодавцем дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в органах державної служби зайнятості; (3) іноземний громадянин або особа без громадянства можуть бути залучені до роботи лише за відсутності кваліфікованих працівників з України, які відповідають вимогам, викладеним у вакансії.

Відмінність Трудового договору (контракту) від виконання роботи/надання послуг за цивільно-правовим договором

Єдиною підставою для оформлення трудових відносин між Працівником та Роботодавцем та подальшим працевлаштуванням Працівника є укладення трудового договору або трудового контракту. Відмінність трудового договору (контракту) від цивільно-правового договору полягає у наступному: (1) за трудовим договором (контрактом) обліковується трудовий стаж Працівника, який є підставою для розрахунку та виплати пенсії у майбутньому; (2) за трудовим договором (контрактом) Працівник в разі каліцтва або смерті має право на отримання соціального забезпечення від Роботодавця та держави; (3) за цивільно-правовим договором Працівник виконує роботу на свій страх і ризик, коли за трудовим договором (контрактом) такий ризик несе Роботодавець.

Для відносин, що виникають між сторонами за цивільно-правовим договором, є характерними наступні риси: (1) принцип рівності, відсутність субординації; (2) виконання роботи/надання послуг з метою досягнення конкретного результату; (3) наявність різноманітних санкцій за неналежне виконання сторонами своїх обов'язків.

Припинення Трудового договору (контракту)

Якщо цей Трудовий договір (контракт) укладається на визначений строк (певну кількість років чи місяців), в такому випадку він припиняє свою дію в останню календарну дату вказаного строку.

Разом з тим, Трудовий договір (контракт) може бути достроково розірваний (1) за ініціативою (бажанням) Працівника; або (2) за ініціативою Роботодавця (у випадках, що прямо визначені Кодексом законів про працю); або (3) за спільною угодою сторін (Роботодавця та Працівника); або (4) на вимогу третіх осіб (до прикладу, якщо Працівником є неповнолітня особа, розірвання цього Трудового договору (контракту) можуть вимагати її батьки чи законні опікуни).

Як використовувати документ

Запропонований шаблон Трудового договору (контракту) може бути використаний юристами, керівниками відділів кадрів, HR-працівниками, які виконують функцію з підбору та найму персоналу від імені юридичних осіб Роботодавців, а також безпосередньо самостійного самим Роботодавцями, які є фізичними особами або фізичними особами-підприємцями.

Звертаємо увагу, що за загальним правилом, Трудовий договір (контракт) набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами. Якщо Працівник був допущений до роботи раніше підписання такого договору, значить трудові відносини вважаються оформленими від дати початку фактичного виконання Працівником наданої роботи.

Укладенню трудового контракту із іноземним громадянином має передувати отримання дозволу на працевлаштування такого працівників від державної служби зайнятості України. Трудовий договір (контракт) із Роботодавцем (фізичною особою або особою-підприємцем) має бути зареєстрований впродовж 10 (десяти) днів в органах служби зайнятості за місцем проживання Роботодавця. Трудовий договір (контракт) із неповнолітнім Працівником у віці 14 або 15 років не може бути укладено без попереднього отримання дозволу від батьків/опікунів такого Працівника.

Важливо пам'ятати, що Працівник зобов'язаний підписати Трудовий договір (контракт) особисто, а підписання такого договору через представників не допускається. Якщо сторони мають намір встановити повну матеріальну відповідальність Працівника за втрату або пошкодження ним майна Роботодавця, необхідно скористатися Договором повної матеріальної відповідальності.

Застосовуване законодавство

Цей Трудовий договір (контракт) підготовлено у відповідності до норм Кодексу законів про працю України, Наказу Міністерства праці та соціальної політики щодо Правил реєстрації договору між працівником і фізичною особою, Указу Президії Верховної ради СРСР про Положення про матеріальну відповідальність працівників, Наказу Міністерства охорони здоров'я України про Перелік робіт із небезпечними та шкідливими умовами праці, на яких забороняється праця неповнолітніх, Постанови Кабінету Міністрів України Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору, а також Указу Президії Верховної ради СРСР про Умови праці сезонних працівників.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон