Трудовий договір з нянею Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Трудовий договір з нянею

Рейтинг: 5 - 4 голоси
Остання версія Остання версія 11.02.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір11-15 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 11.02.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 11-15 сторінок

Заповнити шаблон

Трудовий договір із нянею регулює відносини, що виникають при прийомі на роботу няні для догляду за дитиною. Цей договір є видом трудового договору, що укладається із домашнім персоналом.

Працівником за цим трудовим договором може бути лише повнолітня фізична особа, яка не має судимості, а також не позбавлена на підставі рішення суду права працювати із дітьми. Зазвичай на роботу нянею працевлаштовуються особи з відповідною педагогічною освітою. Роботодавцем у цьому договорі виступає фізична особа або фізична особа-підприємець (тобто батьки, опікуни або інші законні представники дитини).

Цей трудовий договір визначає наступне:

(1) перелік обов'язків няні (до прикладу, супровід дитини на заняття, приготування їжі та годування дитини); та

(2) розмір заробітної плати, строки та порядок її виплати; та

(3) порядок розірвання трудового договору; та

(4) кількість днів щорічної оплачуваної відпустки, а також графік роботи; та

(5) додаткові грошові компенсації (за бажанням роботодавця), що виплачуються працівнику додатково до заробітної плати (до прикладу, компенсація витрат працівника на стільниковий зв'язок, на проїзд, за роботу надурочно тощо).

Трудовий договір може бути укладений як безстроково, так і на певний строк (кількість місяців, тижнів або років). За бажанням роботодавця може бути додатково встановлений випробувальний термін для працівника з метою виявлення його відповідності виконуваній роботі.

На сайті також доступні шаблони трудового договору з водієм, з доглядальницею, з домашньою робітницею, а також загальні шаблони трудових договорів.

Відмінність трудового договору від цивільно-правового договору про надання послуг

Досить часто на практиці може виникати плутанина з тим, як краще здійснити оформлення няні - за трудовим договором чи за договором про надання послуг. У цьому випадку все залежить від того, виникнення яких саме відносин бажають сторони - потенційні роботодавець та працівник. Нижче наведені ознаки, які дозволяють розмежувати трудовий та цивільний договір:

(1) періодичність виконання роботи. За трудовим договором няня виконує роботу на постійній основі у відповідності до попередньо погодженого графіку, окрім цього обсяг виконуваної роботи є фіксованим та погодженим у тексті договору. Якщо з певних причин роботодавець не може забезпечити працівника роботою, такий працівник має право на грошову компенсацію. За договором про надання послуг няня виконує свою роботу "час від часу", а тому графік виконання такої роботи може змінюватися залежно від потреб батьків дитини. Так, няню може бути запрошено раз на місяць для того, аби просто подивитися за дитиною, або декілька раз на тиждень, щоб забрати дитину зі школи. У цьому випадку сім'я дитини не зобов'язана забезпечувати няню постійною роботою.

(2) соціальні гарантії. За трудовим договором няня має право на щорічну оплачувану відпустку (у розмірі не менше, ніж 24 календарні дні), на вихідні дні, на оплачуваний лікарняний. За договором про надання послуг такі гарантії у працівника відсутні.

(3) оплата праці. За трудовим договором няня отримує заробітну плату обов'язково раз на місяць, а виплата заробітної плати не може бути поставлена у залежність від якості виконаної роботи або від перебування няні у щорічній оплачуваній відпустці.

Щоб детальніше дізнатися про інші ознаки, які відрізняють роботу працівника за трудовим договором від роботи за цивільно-правовим договором, пропонуємо ознайомитися із окремим юридичним гідом "Робота за трудовим чи цивільно-правовим договором: чи є різниця?".

Як використовувати документ

Трудовий договір підписується обома сторонами і набуває юридичної сили від моменту його підписання. Оскільки трудовий договір укладається між фізичними особами, цей договір підлягає обов'язковій державній реєстрації за місцем проживання роботодавця в органах зайнятості населення. Трудовий договір підлягає державній реєстрації впродовж одного календарного тижня від моменту допущення працівника до фактичного виконання роботи.

Факт реєстрації трудового договору підтверджує те, що трудові відносини офіційно виникли між сторонами, і що працівнику нараховується відповідний страховий стаж.

Розірвання договору можливе (1) за спільною згодою сторін, що оформлюється додатковою угодою; або (2) за ініціативою роботодавця - однак лише у випадках, що прямо передбачені Кодексом законів про працю (до прикладу, вчинення працівником аморального проступку, розголошення працівником комерційної таємниці); або (3) за ініціативою працівника шляхом подачі відповідної заяви про звільнення.

Зміна умов трудового договору допускається лише за взаємною згодою роботодавця та працівника, що оформлюється відповідною додатковою угодою про внесення змін до трудового договору. Договір має бути підписаний у 3 (трьох) ідентичних екземплярах для кожної із сторін трудового договору, а також для державного реєстратора (тобто орган зайнятості населення, в якому реєструється трудовий договір).

Важливо зазначити, що із нянею додатково може бути укладено договір про нерозголошення конфіденційної інформації, оскільки у ході виконання своїх обов'язків вона отримує доступ до інформації, що стосується особистого (приватного) життя роботодавця та членів його родини.

Застосовуване законодавство

Цей Трудовий договір з нянею підготовлено у відповідності до загальних положень Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю, а також Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 260 від 8 червня 2001 року.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО