Договір підряду виконання робіт Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір підряду (виконання робіт)

Рейтинг: 4,8 - 26 голосів
Остання версія Остання версія 01.02.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір18-27 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 01.02.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 18-27 сторінок

Заповнити шаблон

За Договором підряду (далі "Договір") одна із сторін (далі "Підрядник") зобов'язується у встановлені строки виконати певний обсяг робіт та надати результати таких робіт іншій стороні (далі "Замовник"), а Замовник зобов'язується прийняти такий результат та оплатити вартість виконаних робіт.

Суть виконуваної роботи за Договором може полягати у (1) створенні або проектуванні нової речі або іншого об'єкта; або (2) ремонті речі або об'єкта, які існують.

Не менш важливим моментом під час погодження умов Договору є наявність необхідних матеріалів та обладнання у Підрядника для виконання роботи. Сторони самостійно у тексті Договору можуть визначити:

(1) за чий рахунок Підряднику будуть надані матеріали, які необхідні для виконання роботи за Договором.

Якщо матеріали мають бути надані Замовником, в такому випадку сторони Договору мають можливість погодити перелік, характеристики та строки надання матеріалів. Варто відмітити, що перелік та характеристики матеріалів мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Якщо матеріали мають бути надані самостійно Підрядником, в такому випадку сторонам потрібно вирішити, чи буде включена вартість таких матеріалів у загальну вартість виконуваних робіт за Договором або Замовнику потрібно буде оплатити вартість таких матеріалів додатково.

(2) за чий рахунок Підряднику буде надано обладнання, що необхідно для виконання роботи за Договором.

Якщо обладнання має бути надано Замовником, в такому випадку сторони Договору повинні погодити строки та технічні характеристики обладнання. Перелік та характеристики необхідного обладнання мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Додатково, проект розробленого Договору дає можливість визначити наступні важливі умови, зокрема:

(1) строки проведення оплати вартості виконаних робіт Підрядником та спосіб проведення розрахунків між сторонами Договору.

(2) права та обов'язки сторін Договору, а також заходи відповідальності, що застосовуються до сторін у випадку порушення ними умов Договору.

(3) підстави для розірвання Договору.

Особливості укладення Договору

Істотними умовами, без яких Договір вважається неукладеним, є умови щодо обсягу робіт та строків їх виконання.

Детальний перелік виконуваних робіт може бути визначено безпосередньо у тексті Договору або в окремому Додатку.

Не менш важливою умовою є погодження сторонами вартості виконуваних робіт (далі "Ціна"). Так, Ціна за Договором може бути вказана у тексті Договору або розрахована у кошторисі, який додається до Договору. Ціна, яка розраховується на підставі кошторису, може бути твердою або приблизною.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі є твердою, в такому випадку жодна із сторін Договору не може вимагати її перегляду навіть у випадках, коли підвищилися суттєво ціни на матеріали та обладнання, що використовуються Підрядником для виконання роботи або в інших випадках.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі, є приблизною, в такому випадку Ціна може бути переглянута за умови, що виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і згода на їх проведення була отримана від Замовника.

Відмінність від Договору про надання послуг

Досить часто на практиці виникає плутанина Договору підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним. За Договором підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат - вироблена продукція або річ, створена комп'ютерна програма, відремонтована партія товару тощо. За Договором про надання послуг - результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

Відмінність від Трудового договору (контракту)

На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору підряду (виконання робіт) та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

(1) правове становище сторін. За Договором підряду передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

(2) строковість відносин. Договір підряду є строковим, тобто Підрядник виконує роботу, Замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов'язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

(3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

(4) наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору підряду, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

(5) оплата виконаної роботи. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв'язку із неналежним виконання Працівником роботи. Оплата вартості роботи Підрядника залежить завжди від якості виконання такої роботи та інших умов, передбачених Договором підряду.

Відмінність від Договору побутового підряду

За Договором побутового підряду задовольняються разові приватні потреби фізичних осіб, які пов'язані із ремонтом, модифікацією або зміною речі чи об'єкту. Як правило відносини, які виникають із Договору побутового підряду, додатково регулюються законодавством про захист прав споживачів. У Договорі побутового підряду на стороні Замовника завжди виступає фізична особа, а на стороні Підрядника - юридична особа або фізична особа-підприємець.

Відмінність від Договору будівельного підряду

За Договором будівельного підряду здійснюються роботи із реконструкції або будівництва об'єктів інфраструктури або нерухомості (квартир, житлових будинків, приміщень тощо). Окрім цього, Підрядник за Договором будівельного підряду завжди повинен мати ліцензію або інший дозвільний документ на здійснення будівельних робіт.

Як використовувати документ

Договір може бути використаний у щоденній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб. Для того, що Договір набув юридичної сили, він має бути підписаний обома сторонами. Чинне законодавством України не вимагає нотаріального посвідчення такого виду договору.

Результат виконаної роботи за Договором приймається Замовником на підставі окремого акту приймання-передачі виконаних робіт.

Застосовуване законодавство

Договір підряду (виконання робіт) підготовлено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України, а також усталеної практики укладення, виконання та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО