На початок
Договір про створення за замовленням і використання літературного твору Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Договір про створення за замовленням і використання літературного твору

Рейтинг: 5 - 4 голоси
Остання версія
Остання версія 24.09.2023
Формати
Формати Word та PDF
Ціна
Ціна БЕЗКОШТОВНО
Розмір
Розмір 16-24 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Інформація про шаблон

Остання версіяОстання версія: 24.09.2023

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 16-24 сторінки

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір про створення за замовленням і використання літературного твору

Договір про створення на замовлення і використання літературного твору (далі "Договір") - угода, за якою Замовник за плату замовляє в автора створення певного літературного твору з наступною передачею майнових прав на такий твір Замовнику. Замовником може бути як юридична, так і фізична особа, а Автором - лише фізична особа (творець).

У тексті цього Договору сторони заздалегідь визначають (1) вид твору, який має бути створений Автором (жанр, кількість сторінок, мова твору, робоча назва тощо); (2) обсяг майнових прав, які будуть передані Замовнику на такий твір; (3) розмір винагороди Автора за створення твору, а також порядок і строки розрахунків; (4) взаємні права і обов'язки сторін; (5) підстави для розірвання Договору тощо.

Обсяг прав майнових прав на твір, що передається Замовнику

Істотною умовою такого виду Договору є необхідність визначення обсягу майнових прав на твір, що передаються від Автора до Замовника. Так, сторони можуть обрати один з двох варіантів:

(1) повне відчуження всіх належних майнових прав на твір Замовнику. У випадку обрання цієї опції, Автор на безповоротній основі відчужує (передає у власність) Замовнику всі належні Автору майнові права на твір.

Оскільки майнові права на літературний твір передбачають право використовувати такий твір у певний спосіб, у тексті цього Договору сторонам важливо визначити вичерпний перелік способів використання літературного твору, які відчужуються (передаються) Замовнику. Наприклад, якщо Автор відчужує (передає) Замовнику лише виключні майнові права на публікацію літературного твору, то за результатами такої передачі Автор більше не має прав на публікацію твору, ПРОТЕ за Автором залишаються інші способи використання твору (публічний показ, імпорт, переклад, адаптація тощо).

(2) тимчасова передача належних Автору майнових прав на твір Замовнику. За цих обставин Замовник тимчасово (на визначений строк) отримує майнові права на твір. Після спливу встановленого строку такі майнові права "повертаються назад" до Автора.

Оскільки майнові права на літературний твір передбачають право використовувати такий твір у певний спосіб, у тексті цього Договору сторонам важливо визначити вичерпний перелік способів використання літературного твору, які тимчасово передаються Замовнику. Наприклад, якщо Автор тимчасово передає Замовнику виключні майнові права на публікацію літературного твору (один із способів використання), то за результатами такої передачі Автор лише впродовж певного періоду часу не має прав на публікацію твору. Однак, після спливу строку, на який Замовнику було надано право публікувати твір, таке право повертається назад Автору.

Факт передачі майнових прав на твір Замовнику оформлюється окремими актом приймання-передачі, зразок якого за замовчуванням включений у текст цього Договору.

Порядок виплати винагороди Автору

За факт створення літературного твору Автор має право на отримання певної винагороди. На розсуд сторін Договору винагорода може бути визначена у вигляді фіксованої суми (паушального платежу) чи роялті (фіксований відсоток від певної суми). Всі розрахунки за Договором відбуваються у національній валюті - гривні, шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Автора.

Звертаємо увагу, що розмір винагороди Автора за створення твору не може бути меншим, за мінімально встановлений чинним законодавством України.

Як використовувати документ

Договір може бути використаний для створення літературного твору будь-якого жанру. Цей вид Договору доволі часто укладається між видавництвом та автором щодо створення певних літературних творів з метою їх наступного видання та опублікування.

Договір підписується обома сторонами і вступає в юридичну силу від дати його підписання. Чинне законодавство України не передбачає вимоги щодо обов'язкового нотаріального посвідчення Договору та/або державної реєстрації переходу майнових прав на літературний твір від Автора до Замовника.

Договір припиняється належним його виконанням або смертю Автора. Разом із тим за замовчуванням у тексті Договору передбачено перелік обставин, за яких цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку однією стороною без згоди іншої.

У тексті Договору сторони також можуть передбачити заходи відповідальності, що застосовуються до однієї із сторін за порушення взятих на себе обов'язків за Договором (до прикладу, прострочення виплати винагороди за створення літературного твору тощо).

Застосовуване законодавство

Цей Договір про створення на замовлення і використання літературного твору підготовлений у відповідності до положень Глави 36 Цивільного кодексу України, положень Закону України "Про авторські і суміжні права", а також усталеної практики підготовки документів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО