Договір суборенди земельної ділянки Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір суборенди земельної ділянки

Рейтинг: 4,8 - 13 голосів
Остання версія Остання версія 07.01.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір20-30 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 07.01.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 20-30 сторінок

Заповнити шаблон

Цей Договір суборенди земельної ділянки (далі "Договір") використовується для передачі земельної ділянки будь-якого цільового призначення в суборенду (короткострокове платне користування).

Сторонами Договору є Орендар (особа, у користуванні якої перебуває земельна ділянка і яка передає її у наступну суборенду іншій особі) та Суборендар (особа, яка у користування за плату отримує земельну ділянку від Орендаря).

Запропонований шаблон Договору може бути використаний для передачі в суборенду земельних ділянок приватної, комунальної або державної власності.

Якщо сторони мають намір передати земельну ділянку в оренду, цей Договір не може бути використаний, необхідно скористатися Договором оренди земельної ділянки.

У тексті запропонованого шаблону Договору сторонам потрібно буде надати відповіді на наступні питання, зокрема:

(1) кадастровий номер, цільове призначення, склад угідь, адреса місцезнаходження земельної ділянки, дані агрохімічного паспорту (лише для земельних ділянок сільськогосподарського призначення);

(2) наявність будь-яких обмежень у користуванні земельною ділянкою (до прикладу, іпотека, сервітут, емфітевзис, суперфіцій або будь-які інші обмеження);

(3) розмір орендної плати та строки її виплати;

(4) строк, на який земельна ділянка передається в суборенду, а також можливість дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Суборендаря або Орендаря тощо.

Важливо відмітити, що строк Договору не можу бути більшим за строк основного договору оренди, укладеного між Орендарем та законним власником земельної ділянки (далі "Орендодавець").

Відмінності Договору суборенди земельної ділянки від Договору оренди земельної ділянки

Досить часто на практиці відбувається плутанина цих двох договорів, адже їх основна схожість полягає у тому, що земельна ділянка передається у тимчасове платне користування (оренду) певній стороні. Разом із тим, ключовою відмінністю цих двох договорів є їх суб'єктний склад (тобто сторони, які укладають договір).

Так, договір оренди укладається між безпосереднім власником земельної ділянки (Орендодавцем) та користувачем (Орендарем). Разом із тим договір суборенди укладається між Орендарем та новим користувачем (тобто Суборендарем).

Передумови передачі земельної ділянки в суборенду

Договір суборенди може бути укладений лише у тому випадку, якщо ця можливість прямо передбачена основним договором оренди земельної ділянки, укладеного попередньо між Орендарем та Орендодавцем.

В основному договорі оренди земельної ділянки може бути передбачено, що для передачі земельної ділянки в суборенду (1) необхідно отримати попередню письмову згоду від Орендодавця; або (2) попередня згода Орендодавця не вимагається. Звертаємо увагу, що основним договором оренди земельної ділянки може бути також передбачено повну заборону передачі визначеної ділянки в оренду. В такому випадку укладення Договору суборенди земельної ділянки забороняється.

Орендар перед укладенням цього Договору суборенди має уважно ознайомитися із умовами попереднього укладеного договору оренди земельної ділянки.

Особливості передачі в суборенду земельних ділянок комунальної та державної власності

Першою важливою умовою є те що, що передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, забороняється. У решті випадків договір суборенди земельної ділянки комунальної або державної власності дозволено.

Важливо відмітити, що розмір орендної плати за суборенду земельної ділянки НЕ МОЖЕ бути більшим за розмір орендної плати, передбаченої основним договором оренди земельної ділянки.

Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності сплачується у строки, передбачені Податковим кодексом України, а тому ці строки не можуть бути змінені за окремою домовленістю сторін цього Договору.

Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності визначається у вигляді фіксованого відсотку від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої на підставі витягу. За загальним правилом розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки переглядається щорічно.

Орендна плата може вноситися лише у грошовій формі, натуральна форма сплати орендної плати (тобто продукцією, товарами або врожаєм) за користування земельними ділянками комунальної або державної власності чинним законодавством України забороняється.

Особливості передачі в суборенду земельних ділянок приватної власності

Сторони цього Договору мають можливість самостійно визначити строки внесення Суборендарем орендної плати за користування земельною ділянкою (до прикладу, щомісячно, щоквартально, щорічно). Важливо зазначити, що орендна плата може бути сплачена у (1) грошовій формі або у (2) натуральній (тобто продукцією, товарами або врожаєм).

Якщо сторони погодили, що орендна плата сплачується у грошовій формі, в такому випадку вона визначається у вигляді фіксованої суми або як певний відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої на підставі витягу. Окрім цього, сторони можуть передбачити індексацію розміру орендної плати в залежності від зміни розміру інфляції, який щомісячно оприлюднюється Державною службою статистики України.

Якщо сторони погодили, що орендна плата сплачується у натуральній формі, в такому випадку сторони визначають кількісні та якісні характеристики продукції, товарів або врожаю, які вносяться Суборендарем в рахунок сплати орендної плати. Окрім цього, сторони Договору мають визначити місце, за яким Суборендарем здійснюється поставка продукції, товарів або врожаю. Орендна плата у натуральній формі може вноситися щомісячно, щоквартально або щорічно (в залежності від домовленості сторін Договору). Звертаємо увагу, що розмір орендної плати в такому випадку НЕ підлягає індексації.

Важливо відмітити, що на відміну від суборенди земель комунальної або державної власності, орендна плата за суборенду земель приватної власності може бути більшою за орендну плату, передбачену основним договором оренди.

Державна реєстрація права суборенди

Право суборенди, яке Суборендарю передається за цим Договором, виникає ЛИШЕ після його державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). У випаду розірвання або закінчення строку Договору, сторони зобов'язуються за власний рахунок негайно провести державну реєстрацію припинення суборенди земельної ділянки в Реєстрі нерухомості.

Звертаємо увагу, що без такої державної реєстрації Суборендар не отримує право суборенди земельної ділянки.

Як використовувати документ

Як тільки Договір заповнено та роздруковано, він має бути підписаний обома сторонами та скріплений печаткою (якщо стороною Договору виступає юридична особа). Чинне законодавство України не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення цього Договору. В разі нотаріального посвідчення Договору, такий Договір набуває юридичної сили в дату його нотаріального посвідчення, а нотаріус автоматично реєструє право оренди в Реєстрі нерухомості в день нотаріального посвідчення Договору.

Якщо Договір суборенди укладається у простій письмовій формі (тобто без нотаріального посвідчення), право суборенди земельної ділянки має бути в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ зареєстрована в Реєстрі нерухомості. Законом не встановлено строки (від дати підписання Договору обома сторонами), впродовж яких сторони мають провести реєстрацію права суборенди в Реєстрі нерухомості. Разом з тим, за замовчуванням у тексті Договору цей строк складає 5 (п'ять) календарних днів. Важливо звернути увагу, що право суборенди земельної ділянки виникає у Орендаря з моменту реєстрації права оренди, а не з моменту укладення договору оренди. При цьому строк суборенди починає відраховуватися саме із моменту укладення/підписання відповідного договору суборенди.

Перед датою укладення Орендар також зобов'язується повідомити Суборендаря про всі можливі права третіх осіб, встановлені щодо земельної ділянки. Відсутність факту встановлення права третіх осіб щодо земельної ділянки підтверджує витяг з Реєстру нерухомості.

Договір може бути розірваний за спільною згодою обох сторін, в судовому порядку або в односторонньому порядку за ініціативи Орендаря або Суборендаря (якщо тільки сторони це погодили прямо у тексті Договору), а також у випадку припинення або розірвання основного договору оренди.

Застосовуване законодавство

Цей Договір суборенди земельної ділянки підготовлено у відповідності до чинних норм Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про оренду землі", Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", а також судової практики, що склалася з питань оформлення, дії та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО