На початок
Заповіт подружжя Заповнити шаблон

Заповіт подружжя

Остання версія
Остання версія 17.09.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 2 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 17.09.2020

Розмір: 2 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Заповіт подружжя

З метою юридичного оформлення волевиявлення подружжя (чоловіка та дружини) щодо розпорядження належним їм спільним сумісним майном на випадок смерті, таке подружжя має право скласти Заповіт подружжя. Складення Заповіту є правом, а не обов'язком подружжя.

Суть складення Заповіту полягає у вчиненні розпорядження лише щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності: (1) майно, що набуте подружжям спільно під час зареєстрованого шлюбу; та/або (2) майно одного з подружжя, якому було присвоєно режим спільної сумісної власності.

Переваги складення Заповіту подружжя полягають у наступному:

(1) можливість спільно призначити будь-яку особу/осіб спадкоємцем частини чи всього свого майна, не залежно від того, чи є така особа/особи законними спадкоємцями за законом; та

(2) право спільно визначити перелік осіб, які позбавляються права спадкування майна за подружжям після смерті їх обох (без необхідності зазначення підстав такого усунення від спадкування); та

(3) можливість спільно призначити певну особу (не обов'язково із числа спадкоємців), яка буде відповідальною за виконанням розпоряджень подружжя, що викладені у Заповіті.

Наслідки складення Заповіту подружжя є наступними:

(1) після смерті одного із подружжя, його частка повністю переходить до іншого з подружжя, який його пережив; та

(2) спадкування майна подружжя можливе для спадкоємців лише після смерті кожного з подружжя; та

(3) після смерті одного з подружжя на все спільне сумісне майно нотаріусом накладається заборона його відчуження аж до смерті другого з подружжя;

(4) другий з подружжя, який пережив, не має право розпоряджатися отриманим майном, а лише користуватися ним.

Розроблений проект Заповіту дає можливість включити до нього положення, що стосуються (і) спадкування всього або частини нерухомого та/або рухомого майна; та/або (іі) грошових коштів, які розміщені на депозитних/вкладних/поточних рахунках банківських (фінансових) установ.

Хто може скласти Заповіт?

Спадкодавцями за Заповітом подружжя можуть виступати лише дві фізичні особи, які на дату складення та підписання Заповіту є повністю дієздатними особами та перебувають у зареєстрованому шлюбі одна з одною. Заповіт подружжя може бути складено лише особисто, складення Заповіту через представника або за довіреністю не допускається.

Укладення Заповіту подружжя особами, який перебувають у цивільному шлюбі не допускається, в такому випадку особи мають право скласти лише Заповіт кожен окремо щодо майна, яке належить таким особам або належатиме у майбутньому.

Особливості змісту Заповіту

Подружжя має право розпорядитися як всім, так і визначеним майном, що належить йому на дату складення Заповіту або належатиме у майбутньому на праві спільної сумісної власності. Спільне сумісне майно, що не охоплено Заповітом, спадкується в порядку, передбаченому законом, якщо тільки кожен з подружжя не вирішить скласти та підписати окремий Заповіт щодо своєї частки в такому майні.

Подружжя має право скласти невизначену кількість Заповітів, при цьому кожен такий наступний заповіт буде скасовувати попередній заповіт лише у тій частині, в якій новий заповіт йому суперечить.

Підписання Заповіту при свідках

Чинне законодавство України вимагає, окрім проставлення підпису кожного з подружжя на тексті Заповіту, проставлення підпису двох свідків, за умови виникнення однієї з наступних обставин:

(1) в одного з подружжя чи в обох наявні фізичні вади, через які вони не можуть самостійно вголос прочитати текст складеного Заповіту; або

(2) в разі посвідчення Заповіту головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем медичного закладу, в якому перебуває подружжя; або

(3) в разі посвідчення Заповіту капітаном судна, на якому перебуває подружжя; або

(4) в разі посвідчення Заповіту начальником пошукової експедиції, в якій перебуває подружжя; або

(5) в разі посвідчення Заповіту начальником слідчого ізолятора, в якому утримується подружжя; або

(6) в разі посвідчення Заповіту начальником установи відбування покарання, в якій утримується подружжя.

Свідком може бути лише повнолітня повністю дієздатна особа, яка (i) не є нотаріусом або іншою посадовою, службовою особою, яка посвідчує Заповіт; (ii) не є спадкоємцем за Заповітом; (iii) не є членом сім'ї та близьким родичем спадкоємців за Заповітом; (iv) не є особою, яка не може прочитати або підписати Заповіт.

Як використовувати документ

Розроблений проект Заповіту подружжя може бути використаний у роботі нотаріусів приватних та державних нотаріальних контор з метою фіксації волевиявлення подружжя щодо розпорядження спільним сумісним майном на випадок смерті. За загальним правилом Заповіт складається у письмовій формі нотаріусом зі слів подружжя. Відсутність письмової форми та/або нотаріального посвідчення Заповіту має своїм наслідком недійсність такого Заповіту. Кожен з подружжя має ознайомитися із текстом підготовленого Заповіту та проставити свій підпис.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Заповіту складено у відповідності до чинних положень Книги 6 Цивільного кодексу України, Закону України "Про нотаріат", а також Наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон