На початок
Положення про захист комерційної таємниці Заповнити шаблон

Положення про захист комерційної таємниці

Остання версія
Остання версія 09.10.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 19-27 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 09.10.2020

Розмір: 19-27 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Положення про захист комерційної таємниці

Положення про захист комерційної таємниці (далі "Положення") - це внутрішній документ компанії, створений для організації роботи з конфіденційною інформацією серед працівників компанії та її контрагентів, а також для запровадження заходів захисту такої інформації від несанкціонованого доступу третіх осіб.

Комерційна таємниця - це режим конфіденційності інформації, що дозволяє компанії при існуючих чи можливих обставинах збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, зберегти положення на певному ринку товарів і послуг або отримати будь-яку іншу комерційну вигоду.

Це Положення є внутрішнім локальним нормативно-правовим актом, яким встановлюється

(1) сукупність організаційних заходів, спрямованих на створення режиму захисту такої інформації (наприклад, встановлення технічних засобів захисту комерційної таємниці);

(2) перелік інформації, що визнається комерційною таємницею (такий перелік відображається безпосередньо у тексті Положення або в окремому додатку до нього);

(3) порядок доступу і роботи працівників із такою інформацією та перелік їх обов'язків;

(4) порядок надання доступу до комерційної таємниці державним органам та контрагентам або діловим партнерам; а також

(5) порядок роботи і захисту комерційної таємниці, отриманою компанією від третіх осіб.

Порядок надання доступу працівникам до комерційної таємниці

Компанія в обов'язковому порядку має затвердити перелік посад, які матимуть доступ до комерційної таємниці. Вказаний перелік визначається або у тексті цього Положення, або в окремому додатку до нього. За загальним правилом керівник компанії та головний бухгалтер мають вільний доступ до будь-якої конфіденційної інформації за посадою.

Ще одним важливим моментом є визначення щодо кожної окремої посади виду та типу відомостей, що становлять комерційну таємницю, до яких надаватиметься доступ. Перелік конфіденційної інформації, до якої матиме доступ окремий працівник, вказується у його посадовій інструкції, в трудовому договорі або в окремому договорі про нерозголошення комерційної таємниці, який укладається з працівником.

Працівник втрачає наданий йому доступ до комерційної таємниці у наступних ситуаціях: (1) припинення трудового договору (за ініціативою працівника, за ініціативою роботодавця або за згодою сторін); (2) відсторонення працівника від посади на підставі відповідного наказу; (3) видача керівником компанії наказу, яким працівник позбавляється доступу до комерційної таємниці; (4) видача керівником компанії наказу, яким посада виключається із переліку посад, яким надається доступ до комерційної таємниці; (5) переведення працівника на іншу посаду, яка не передбачає доступу до комерційної таємниці, на підставі окремого наказу тощо.

У випадку розголошення комерційної таємниці працівником, останній може бути притягнутий до дисциплінарної (звільнення, догана), матеріальної, кримінальної або адміністративної відповідальності. Кожен працівник, який отримує доступ до комерційної таємниці, має бути обов'язково ознайомлений із текстом цього Положення, що підтверджується особистим підписом працівника в спеціальному журналі.

Порядок надання доступу партнерам/контрагентам до комерційної таємниці

Під час здійснення підприємницької діяльності компанія надає доступ до комерційної таємниці не лише своїм працівникам, але й контрагентам та діловим партнерам з якими веде спільний бізнес. Так, перед наданням партнерам фактичного доступу до конфіденційної інформації з такими особами мають бути укладені відповідні договори про нерозголошення комерційної таємниці.

Окрім цього, партнери і контрагенти мають бути повідомлені про режим захисту комерційної таємниці, встановлений компанією, шляхом їх ознайомлення під підпис із цим Положенням. У випадку допущення партнером чи контрагентом розголошення комерційної таємниці, винна сторона може бути притягнута до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Як використовувати документ

Це Положення затверджується компанією (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) та визначає порядок організації роботи з комерційною таємницею працівниками, а також контрагентами і державними органами, які отримують на законних підставах доступ до такої інформації.

Положення є внутрішнім локальними нормативно-правовим актом, а його дія розповсюджується на (1) ВСІХ працівників компанії, які отримують доступ до комерційної таємниці у зв'язку із виконанням своїх посадових обов'язків за трудовими договорами; а також на (2) ВСІХ партнерів і контрагентів, з якими підприємство, організація чи компанія обмінюються комерційною таємницею для спільного ведення бізнесу, укладення договорів та угод.

Працівники, які отримали доступ до комерційної таємниці, керуються цим Положенням при роботі з отриманою конфіденційною інформацією (наприклад, використовують лише визначені Положенням спеціальні канали для передачі зв'язку, дотримуються обов'язку щодо зберігання секретних документів у сейфі тощо). Порядок надання доступу працівникам до комерційної таємниці описаний у секції "Порядок надання доступу працівникам до комерційної таємниці" вище. Порядок надання доступу контрагентам та діловим партнерам до комерційної таємниці підприємства описаний у секції "Порядок надання доступу партнерам/контрагентам до комерційної таємниці" вище.

Документ обов'язково затверджується відповідним наказом керівника компанії та набуває чинності від дати його затвердження. Положення діє впродовж необмеженого строку - тобто до моменту його скасування на підставі відповідного наказу.

Текст цього Положення має бути доступним для ознайомлення з ним всіма працівниками та партнерами компанії в будь-який момент. У зв'язку із чим компанія може роздати по одному примірнику такого Положення кожному працівнику та/або партнеру, або ж направити це Положення у вигляді електронного файлу на електронну адресу працівника/партнера.

Застосовуване законодавство

Це Положення про захист комерційної таємниці підготовлено у відповідності до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 року № 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон