На початок
Протокол про ліквідацію Громадського об'єднання Заповнити шаблон

Протокол про ліквідацію Громадського об'єднання

Остання версія
Остання версія 07.12.2019
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 8-12 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 07.12.2019

Розмір: 8-12 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Протокол про ліквідацію Громадського об'єднання

Розроблений проект Протоколу про ліквідацію Громадського об'єднання (далі "Протокол") може бути використаний його учасниками для проведення позачергових зборів учасників Громадського об'єднання з метою прийняття рішення про його ліквідацію (саморозпуску).

Звертаємо увагу, що цей Протокол НЕ може бути використаний для проведення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю щодо вирішення питання про його ліквідацію, адже в такому випадку необхідно скористатися Протоколом учасників ТОВ про ліквідацію. Якщо учасники мають намір створити Громадське об'єднання, в такому випадку необхідно скористатися Протоколом про заснування Громадського об'єднання.

Запропонована редакція Протоколу може бути використана для ліквідації будь-якого Громадського об'єднання, створеного у формі громадської організації або громадської спілки.

Важливо відмітити, що структура запропонованого Протоколу відрізнятиметься в залежності від того, чи Громадське об'єднання було створено із статусом юридичної особи або без такого статусу.

Якщо учасники мають намір ліквідувати Громадське об'єднання із статусом юридичної особи, учасникам потрібно буде прийняти рішення з наступних питань порядку денного:

(1) прийняття рішення щодо ліквідації Громадського об'єднання;

(2) визначення органу Громадського об'єднання, на якого покладатимуться обов'язки ліквідаційної комісії - чинний виконавчий орган або новостворена ліквідаційна комісія/новообраний ліквідатор;

(3) затвердження покрокового плану ліквідації Громадського об'єднання (складання та затвердження ліквідаційного балансу, проведення інвентаризації та оцінки майна, закриття банківських рахунків тощо);

(4) визначення строку, впродовж якого кредитори Громадського об'єднання мають право звернутися з вимогою про погашення заборгованості;

(5) визначення переліку інших громадських об'єднання та/або благодійних організацій, яким передається майно Громадського об'єднання після його ліквідації (звертаємо увагу, майно Громадського об'єднання, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, не може бути розподілено між його учасниками або засновниками);

(6) визначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації ліквідації (саморозпуску) Громадського об'єднання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі "ЄДР").

Якщо учасники мають намір ліквідувати Громадське об'єднання без статусу юридичної особи, в такому випадку учасникам потрібно буде вирішити наступні питання порядку денного:

(1) прийняти рішення щодо ліквідації Громадського об'єднання; та

(2) призначити особу, відповідальну за проведення державної реєстрації ліквідації (саморозпуску) Громадського об'єднання в ЄДР.

Структура шаблону дає можливість визначити кількість голосів учасників, які проголосували "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з питань порядку денного, а також суть прийнятих рішень. За загальними правилом рішення на зборах учасників Громадського об'єднання приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості голосів учасників, якщо більший кворум не встановлено Статутом Громадського об'єднання.

Як використовувати документ

Для того, щоб Протокол набув законної сили, він має бути в обов'язковому порядку підписаний всіма учасниками, які приймали участь у голосуванні, або обраними головою та секретарем зборів (в залежності від того, що вказано безпосередньо в положеннях Статуту Громадського об'єднання). Нотаріальне посвідчення підпису учасників або голови та секретаря зборів не вимагається, якщо інше прямо не передбачено Статутом Громадського об'єднання.

Запропонована редакція Протоколу може бути використана юристами, секретарями та самостійно учасниками для фіксації результатів голосування на зборах учасників Громадського об'єднання, що стосуються прийняття рішення з ліквідації (саморозпуску) такого Громадського об'єднання. Участь у голосуванні можуть приймати як учасники, так і їх законні представники за умови наявності довіреності, яка посвідчує їх повноваження.

Впродовж 60 (шістдесяти) календарних днів від дати підписання Протоколу учасники Громадського об'єднання мають зареєструвати відповідні зміни про початок процедури ліквідації (саморозпуску) у ЄДР.

Застосовуване законодавство

Протокол про ліквідацію Громадського об'єднання підготовлено у відповідності до положень Цивільного кодексу, Закону України "Про громадські об'єднання" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон