Статут громадського об'єднання Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Статут громадського об'єднання

Остання версія Остання версія 01.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір28-43 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 01.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 28-43 сторінки

Заповнити шаблон

Статут необхідний для створення Громадського об'єднання (далі "ГО"), визначення мети, цілей та завдань діяльності ГО, порядку створення та функціонування керівних органів ГО, а також правового статусу учасників ГО.

Громадське об'єднання (ГО) - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. ГО створюється для досягнення суспільно-корисної мети, тому її основною метою НЕ може бути підприємництво.

Відповідно до чинного законодавства ГО може бути двох організаційно-правових форм, які викладені у запропонованому шаблоні Статуту:

(1) громадська організація - її учасниками та засновниками можуть бути лише фізичні особи (громадяни України або іноземці); АБО

(2) громадська спілка - її засновниками можуть бути лише юридичні особи приватного права, а засновниками - як юридичні, так і фізичні особи (громадяни України або іноземці).

Основна і єдина відмінність зазначених організаційно-правових форм полягає у складі учасників та засновників ГО. Звертаємо увагу, що засновники можуть самостійно обрати вид організаційно-правової форми ГО під час заповнення цього шаблону Статуту.

Окрім цього, ГО (не залежно від обраної засновниками організаційно-правової форми) може бути із статусом юридичної особи або без такого статусу.

ГО із статусом юридичної особи має право: (1) створювати відокремлені підрозділи (філії або представництва); (2) виступати засновником юридичних осіб, і через них приймати участь у державних тендерах; (3) отримувати фінансову підтримку із державного та місцевого бюджетів; (4) набувати у власність майно та майнові права, виступати стороною цивільно-правових угод та договорів; (5) відкривати рахунки у банківських та фінансових установах; (6) мати власну символіку (герби, прапори тощо).

ГО без статусу юридичної особи НЕ може мати права, зазначені у попередньому абзаці. Разом з тим, учасники ГО мають право в будь-який момент змінити статус ГО з "без статусу юридичної особи" на "із статусом юридичної особи". Така зміна проводиться в порядку державної перереєстрації ГО.

Визначення повноважень керівних органів ГО

У складі ГО створюються наступні керівні органи:

(1) Загальні збори - найвищий орган управління ГО, має повноваження приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до його компетенції або до компетенції інших керівних органів. Загальні збори збираються щорічно не пізніше дати, окремо визначеної засновниками, а також у позачерговому порядку у випадках, передбачених цим Статутом. Кожен учасник під час голосування має лише один голос. Статутом можуть бути обмежено повноваження певних учасників ГО голосувати на Загальних зборах та брати у них участь.

(2) Виконавчий орган - здійснює керівництво поточною діяльністю ГО у період між проведенням Загальних зборів. Засновниками може бути створено одноособовий виконавчий орган (у складі однієї особи - Директора) або колегіальний виконавчий орган (у складі Директора та членів Правління).

(3) Ревізійна комісія - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ГО, і створюється лише у ГО із статусом юридичної особи. За результатами своєї діяльності Ревізійна комісія звітується перед Загальними зборами.

Кожен учасник ГО має право подати скаргу на дію або бездіяльність Виконавчого органу або Ревізійної комісії.

Як використовувати документ

Статут затверджується в обов'язковому порядку на першому (установчому) засіданні засновників ГО, про що засновниками складається відповідний Протокол зборів засновників ГО. Статут в обов'язковому порядку має бути підписаний всіма засновниками ГО або їх уповноваженими представниками, а підписи кожного засновника мають бути засвідчені нотаріусом.

Впродовж 60 (шістдесяти) календарних днів від дати проведення першого (установчого) засідання засновників ГО та підписання Статуту, засновники зобов'язуються звернутися до державного реєстратора (нотаріуса) із відповідною заявою та документами для проведення державної реєстрації ГО. У разі неподання документів для реєстрації ГО впродовж встановленого строку, ГО не вважається утвореним, а засновникам доведеться знову проводити установче засідання для затвердження Статуту, його підписання та створення ГО.

Для державної реєстрації ГО із статусом юридичної особи подаються наступні документи:

(1) заява відповідного зразка (для реєстрації створення ГО із статусом юридичної особи);

(2) заява про включення до Реєстру неприбуткових установ (додатково);

(3) оригінал Протоколу установчих зборів засновників ГО;

(4) відомості про керівні органи громадського об'єднання;

(5) оригінал установчого документа (статуту);

(6) реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників ГО; та

(7) (ЛИШЕ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ) оригінал або нотаріальна копія документа, що підтверджує право представника юридичної особи (засновника) брати участь в загальних зборах засновників ГО.

Для державної реєстрації ГО без статусу юридичної особи подаються наступні документи:

(1) заява відповідного зразка (про реєстрацію створення ГО без статусу юридичної особи);

(2) оригінал Протоколу установчих зборів засновників ГО;

(3) відомості про засновників ГО;

(4) відомості про особу, яка уповноважена діяти від імені ГО під час його реєстрації в державних органах.

Для більш детального ознайомлення із процедурою державної реєстрації ГО та вимогами до документів, пропонуємо ознайомитися з окремим юридичним гідом "Як зареєструвати громадську організацію в Україні?".

Застосовуване законодавство

Цей Статут розроблено у відповідності до Закону України "Про громадські об'єднання", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а також усталеної практики складення документів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО