Протокол про заснування Громадського об'єднання Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Протокол про заснування Громадського об'єднання

Рейтинг: 4,8 - 9 голосів
Остання версія Остання версія 03.02.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір6-8 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 03.02.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 6-8 сторінок

Заповнити шаблон

Розроблений проект Протоколу про заснування Громадського об'єднання (далі "Протокол") може бути використаний юридичними та/або фізичними особами (засновниками) для проведення перших установчих зборів щодо створення та реєстрації Громадського об'єднання (далі "ГО").

Звертаємо увагу, що цей Протокол НЕ може бути використано для проведення установчих зборів щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю, в такому випадку необхідно скористатися Протоколом про заснування ТОВ.

Окрім цього, цей Протокол також НЕ може бути використано для прийняття рішення засновниками щодо ліквідації ГО, в такому випадку необхідно скористатися Протоколом про ліквідацію Громадського об'єднання.

Важливо відмітити, що обов'язковою умовою створення ГО є наявність хоча б 2 (двох) засновників, при цьому їх максимальна кількість не обмежується. Звертаємо увагу, що чинне законодавство України вирізняє дві окремі організаційно-правові форми ГО:

(1) громадська організація - її учасниками та засновниками можуть бути лише фізичні особи (громадяни України або іноземці); АБО

(2) громадська спілка - її засновниками можуть бути лише юридичні особи приватного права, а засновниками - як юридичні, так і фізичні особи (громадяни України або іноземці).

Окрім цього, ГО (не залежно від обраної засновниками організаційно-правової форми) може бути із статусом юридичної особи або без такого статусу. ГО із статусом юридичної особи має право: (1) створювати відокремлені підрозділи (філії або представництва); (2) виступати засновником юридичних осіб, і через них приймати участь у державних тендерах; (3) отримувати фінансову підтримку із державного та місцевого бюджетів; (4) набувати у власність майно та майнові права, виступати стороною цивільно-правових угод та договорів; (5) відкривати рахунки у банківських та фінансових установах; (6) мати власну символіку (герби, прапори тощо).

ГО без статусу юридичної особи НЕ може мати права, зазначені у попередньому абзаці. Звертаємо увагу, що засновники мають самостійно обрати вид організаційно-правової форми ГО під час заповнення цього шаблону Протоколу.

Питання порядку денного, що включені до Протоколу

Спочатку засновникам необхідно обрати Голову та Секретаря установчих зборів засновників ГО, які будуть уповноважені на ведення засідання, а також на підписання цього Протоколу. Звертаємо увагу, що чинне законодавство не вимагає нотаріального посвідчення підписів Голови та Секретаря на Протоколі.

У порядок денний установчих зборів засновників ГО включається питання щодо визначення найменування ГО, адреси його місцезнаходження, а також мети діяльності.

Якщо ГО створюється із статусом юридичної особи, то за замовчуванням засновникам необхідно буде (1) затвердити Статут ГО (установчий документ, яким визначається порядок діяльності ГО, його керівні органи, права та обов'язки учасників ГО тощо); (2) обрати Виконавчий орган ГО (який здійснює керівництво поточною діяльністю ГО); та (3) обрати Ревізійну комісію (здійснює контроль над фінансово-господарською діяльністю).

Якщо ГО створюється без статусу юридичної особи, то наявність Статуту не вимагається чинним законодавством України. Якщо засновники приймають рішення діяти без Статуту, в такому випадку Виконавчий орган не створюється і засновникам необхідно буде обрати особу, яка без довіреності представлятиме інтереси ГО перед державними органами і третіми особами. Якщо засновники приймають рішення діяти на підставі Статуту, в такому випадку (1) необхідно буде обрати Виконавчий орган ГО; та (2) затвердити Статут ГО.

Окрім цього, засновники мають можливість включити до порядку денного до трьох додаткових питань.

Структура шаблону дає можливість визначити питання, що виносяться на голосування, кількість голосів засновників, які проголосували "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" за питанням порядку денного, а також суть прийнятого рішення. Звертаємо увагу, що під час голосування кожен засновник має по одному голосу.

Порядок державної реєстрації ГО

Одне з питання, яке за замовчуванням виноситься на голосування установчих зборам засновників, - обрання особи, відповідальної за проведення державної реєстрації ГО. Якщо такою особою є новообраний Директор, повноваження Директора на проведення державної реєстрації ГО будуть підтверджуватися цим Протоколом і видача додаткової довіреності не вимагається. Якщо буде призначено будь-яку іншу особу, окрім Директора, в такому випадку необхідно буде видати довіреність призначеній особі на проведення реєстраційних дій.

Державна реєстрація ГО має бути проведена впродовж 60 (шістдесяти) календарних днів. Для більш детального ознайомлення із процедурою створення громадського об'єднання, пропонуємо ознайомитися із окремим юридичним гідом "Як зареєструвати громадську організацію в Україні?".

Як використовувати документ

Як тільки Протокол завантажено та заповнено засновниками, він має бути в обов'язковому порядку підписаний обраними Головою та Секретарем зборів. Невід'ємною частиною цього Протоколу є Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників. У вказаному Реєстрі інформація зазначається у наступному форматі:

(1) організаційно-правова форма та назва юридичної особи, реєстраційний номер/код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, повні ПІБ представника та його підпис; та/або

(2) повні ПІБ, країна громадянства, реквізити паспорта, індивідуальний податковий номер (за наявності), адреса місця постійного проживання та особистий підпис.

Запропонована редакція Протоколу може бути використана юристами, секретарями та самостійно засновниками для фіксації результатів голосування на установчих зборах засновників з питання створення ГО. Участь у голосуванні можуть приймати також представники засновників за умови наявності довіреності, яка посвідчує їх повноваження на голосування з визначених питань порядку денного.

Після заповнення та підписання Протоколу, засновники можуть розпочати процедуру реєстрації ГО.

Для державної реєстрації ГО із статусом юридичної особи подаються наступні документи:

(1) заява про державну реєстрацію створення ГО (примірник видається державним реєстратором (нотаріусом));

(2) заява про вибір системи оподаткування;

(3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) цього Протоколу;

(4) відомості про керівні органи ГО;

(5) примірник оригіналу Статуту ГО;

(6) реєстр засновників, які брали участь в установчому засіданні ГО (за замовчуванням додається до цього Протоколу);

(7) документ про сплату адміністративного збору.

Для державної реєстрації ГО без статусу юридичної особи подаються наступні документи:

(1) заява про державну реєстрацію створення ГО (примірник видається державним реєстратором (нотаріусом));

(2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) цього Протоколу;

(3) відомості про засновників ГО;

(4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти ГО, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку;

(5) примірник оригіналу Статуту (не є обов'язковим документом у випадку реєстрації ГО без статусу юридичної особи).

Застосовуване законодавство

Цей Протокол про заснування ГО розроблено у відповідності до Закону України "Про громадські об'єднання", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а також усталеної практики складення документів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО