Протокол про заснування ТОВ Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Протокол про заснування ТОВ

Рейтинг: 4,8 - 17 голосів
Остання версія Остання версія 05.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір4-7 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 05.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 4-7 сторінок

Заповнити шаблон

Розроблений проект Протоколу про заснування ТОВ (далі "Протокол") може бути використаний юридичними або фізичними особами (учасниками) для проведення установчих зборів засновників щодо створення та реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (далі "ТОВ").

Звертаємо увагу, що цей Протокол НЕ може бути використано для проведення чергових/позачергових зборів учасників ТОВ щодо вирішення поточних питань діяльності, не пов'язаних із заснуванням ТОВ, до прикладу, прийняття нового учасника до складу або виключення зі складу певного учасника, збільшення чи зменшення статутного капіталу, розподілу прибутку та виплати дивідендів, зміни назви чи адреси ТОВ тощо. Для вирішення цих та будь-яких інших питань, не пов'язаних із заснуванням ТОВ, необхідно скористатися Протоколом зборів учасників ТОВ.

Окрім цього, цей Протокол НЕ може бути використано для проведення позачергових зборів учасників ТОВ щодо вирішення питання ліквідації ТОВ, тому необхідно скористатися Протоколом учасників про ліквідацію ТОВ. Якщо учасники мають намір прийняти рішення про реорганізацію ТОВ, в такому випадку потрібно використовувати Протокол про реорганізацію ТОВ.

Важливо також відмітити, що цей Протокол використовуються у випадку заснування ТОВ 2 (двома) або більшою кількістю засновників. У випадку якщо ТОВ створюється за рішенням єдиного засновника (власника), в такому випадку необхідно скористатися Рішенням єдиного засновника про заснування ТОВ.

Запропонована редакція Протоколу дає можливість провести голосування за наступними питаннями:

(1) прийняття рішення щодо створення ТОВ, визначення його найменування та місцезнаходження; та

(2) визначення складу учасників, розміру статутного капіталу, розподілу часток між учасниками, а також визначення номінальної вартості частки кожного учасника; та

(3) встановлення порядку і строків внесення засновниками вкладів до статутного капіталу ТОВ, а також визначення оціночної вартості таких вкладів; та

(4) обрання виконавчого органу ТОВ, наглядової ради ТОВ (за потреби); та

(5) затвердження статуту ТОВ, визначення особи відповідальної за виготовлення печатки ТОВ (за потреби); та

(6) прийняття рішень щодо інших додаткових питань, внесених на розсуд засновників до порядку денного.

Структура шаблону дає можливість визначити питання, що виносяться на голосування, кількість голосів засновників, які проголосували "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" за питанням порядку денного, а також суть прийнятого рішення. Звертаємо увагу, що під час голосування кожен засновник має по одному голосу.

Як використовувати документ

Як тільки Протокол заповнено, він має бути в обов'язковому порядку підписаний всіма засновниками ТОВ, а також обраними головою та секретарем зборів засновників. Нотаріальне посвідчення підпису засновників не вимагається чинним законодавством України.

Запропонована редакція Протоколу може бути використана юристами, секретарями та самостійно учасниками для фіксації результатів голосування на установчих зборах засновників з питань створення ТОВ. Участь у голосуванні можуть приймати також представники засновників за умови наявності довіреності, яка посвідчує їх повноваження на голосування з визначених питань порядку денного.

Окрім цього потрібно зазначити, що установчі збори засновників приймають рішення щодо визначення особи, яка буде відповідальною за проведення державної реєстрації створення ТОВ в Єдиному державному реєстрі.

Чинне законодавство вимагає подати документи на реєстрацію ТОВ впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати складення цього Протоколу. Сама процедура реєстрації створення ТОВ має бути проведена державним реєстратором впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання всіх необхідних документів, за окрему плату строки державної реєстрацію можуть бути зменшені до 6 (шести) або до 2 (двох) годин.

Після заповнення та підписання Протоколу, засновники можуть розпочати процедуру реєстрації ТОВ для якої потрібно подати наступні документи:

(1) заява про державну реєстрацію створення ТОВ (зразок заяви надається державним реєстратором);

(2) заява про обрання ТОВ спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість;

(3) примірник оригіналу цього Протоколу;

(4) статут Товариства (справжність підписів засновників на такому Статуті має бути в обов'язковому порядку нотаріально посвідчена); та

(5) документ про сплату адміністративного збору; та

(6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - якщо ТОВ створюється засновником, який є іноземною юридичною особою.

Для того щоб детальніше розібратися із процедурою створення ТОВ, пропонуємо ознайомитися з окремим юридичним гідом "Як заснувати бізнес у формі ТОВ?".

Застосовуване законодавство

Протокол про заснування ТОВ підготовлено у відповідності до положень Цивільного кодексу, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО