Brief van de huurder om werkzaamheden, reparaties of onderhoud aan te vragen Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Brief van de huurder om werkzaamheden, reparaties of onderhoud aan te vragen

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Met dit document kan een huurder een brief maken voor zijn verhuurder om te reageren op een probleem in het goed dat hij huurt.

Deze modelbrief is bedoeld voor huurders van een woning die van hun verhuurder of syndicus willen eisen dat bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, met name om de woning op peil te brengen, om ervoor te zorgen dat het onderhoud en de schoonmaak van bepaalde gemeenschappelijke ruimten wordt gerespecteerd, of om defecte apparatuur zoals intercom, digicode, warmwaterboiler, boiler, enz. te repareren of vervangen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Het document moet worden aangevuld met de informatie van de huurder en de bestemmeling (die, afhankelijk van het verzoek en het contract, de verhuurder of de syndicus kan zijn) en de details, of zelfs de rechtvaardiging, van de vereiste werkzaamheden, onderhoud of reparaties.

In sommige gevallen (zoals voor onderhoud en herstellingen) is de huurder verplicht deze zo snel mogelijk aan de verhuurder of de syndicus mee te delen, anders zou hij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of voor eventuele verergering die zich voordoet.

Zodra het document is ingevuld, moet het worden ondertekend en naar de verhuurder of syndicus worden gestuurd, afhankelijk van de overeenkomst. Als er meerdere verhuurders zijn, moet aan elk van hen een kopie worden gestuurd. Dit kan op elke manier: met de hand, per gewone post, per aangetekende brief, per fax, e-mail, enz. In alle gevallen is het belangrijk om het bewijs te bewaren dat de persoon de brief heeft ontvangen.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen:

Brussel:

Wallonië:

Vlaams Gewest:


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen