Powrót do góry

Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta, w którym przebywa pracownica wypełniająca niniejszy wniosek.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

________
Adres: ________WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE ŁĄCZENIA URLOPU RODZICIELSKIEGO Z WYKONYWANIEM PRACY W OBNIŻONYM WYMIARZE CZASU PRACYDziałając na podstawie art. 1821e Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), proszę o umożliwienie mi jednoczesnego odbywania urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad synem ________, urodzonym dnia ________ r. z wykonywaniem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy tj. pół etatu, w okresie od dnia ________ r. do dnia ________ r.

8888558252, 22 8 2252882, 2 22252 55822 525288828828 58228 8258522285 252825252 822222858 25582 8 282822222 82285522 82585 25582 22. pół etatu.Łącząc wyrazy szacunku

______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

________
Adres: ________WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE ŁĄCZENIA URLOPU RODZICIELSKIEGO Z WYKONYWANIEM PRACY W OBNIŻONYM WYMIARZE CZASU PRACYDziałając na podstawie art. 1821e Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), proszę o umożliwienie mi jednoczesnego odbywania urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad synem ________, urodzonym dnia ________ r. z wykonywaniem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy tj. pół etatu, w okresie od dnia ________ r. do dnia ________ r.

8888558252, 22 8 2252882, 2 22252 55822 525288828828 58228 8258522285 252825252 822222858 25582 8 282822222 82285522 82585 25582 22. pół etatu.Łącząc wyrazy szacunku

______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)