Oświadczenie pracownika w celach podatkowych Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Oświadczenie pracownika, w celach podatkowych, umożliwia obniżenie wysokości zaliczki na podatek, jaką pracodawca - płatnik pobiera od wynagrodzenia swoich pracowników i opłaca we właściwym urzędzie skarbowym. W wyniku złożenia niniejszej deklaracji, pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy od należności, wypłacanych pracownikowi, w następujący sposób:

  • zmniejsza miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, do kwoty 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  • dodatkowo pomniejsza zaliczkę za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pracownik może złożyć niniejsze oświadczenie, jeśli spełnia wszystkie poniżej wymienionych wymagania:

  • wspólnie rozlicza swoje dochody z małżonkiem lub swoimi dziećmi (jeśli posiada małżonka i dzieci);
  • małżonek lub dzieci pracownika nie uzyskują dochodów (jeśli posiada małżonka i dzieci);
  • dochody nie przekraczają 120 000 zł w roku podatkowym.


Jak korzystać z dokumentu?

Pracownik składa oświadczenie, zwykle w dniu rozpoczęcia pracy u pracodawcy albo w późniejszym terminie, jeśli sytuacja uległa zmianie i wymaga zmiany oświadczenia.

Formularz zawiera:

  • dane osobowe pracownika;
  • nazwę płatnika (czyli nazwę pracodawcy);
  • listę przesłanek, które powinny być spełnione aby możliwe było obniżenie wysokości zaliczki na podatek;
  • datę sporządzenia formularza;
  • podpis pod oświadczeniem, który potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz konieczność zawiadomienia pracodawcy, w razie nastąpienia zmian.

Czy wiesz, że...

Pracownik powinien zostać poinformowany o odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością:

Art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego
Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.


Oświadczenie przekazuje się pracodawcy, albo księgowej, albo kadrowej, albo szefowi, według praktyki panującej w danym zakładzie pracy. Ważne, aby złożyć deklarację przed pierwszą wypłatą, w roku podatkowym.

Jeśli formularz jest wymagany w formie pisemnej, co oznacza, że będzie przechowywany u pracodawcy w wersji papierowej, podpis pod dokumentem należy złożyć odręcznie, długopisem.

Oświadczenia nie trzeba składać co roku, chyba że sytuacja pracownika ulegnie zmianie.


Podstawa prawna:

Uprawnienie do obniżenia wysokości zaliczki na podatek wynika z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 226, ze zm.) tzw. ustawa o PIT.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór