Överst på sidan

Avtal om vårdnad av barn

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om föräldrarna i fråga önskar avtala om vem/vilka som ska ha rätt och vara skyldig/-a att fatta beslut om barnets angelägenheter, t.ex. vart barnet ska bo, sjukvård eller skola, d.v.s. vårdnad, eller om föräldrarna ska avtala om umgänge, d.v.s. när barnet ska umgås med vilken förälder. Ska umgänge regleras ska i stället ett umgängessavtal upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om vårdnad

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering om detta avtal överens om vårdnad av barn enligt nedan.


§ 2. Barn

Namn: ________
Personnummer: ________


§ 3. Föräldrar

a) Namn: ________
Personnummer:
________
Adress: ________
Telefon:
________
E-post:
________

b) Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 4. Vårdnaden innan upprättande av detta avtal

Innan upprättandet av detta avtal har föräldrarna gemensam vårdnad över barnet.


§ 5. Ny överenskommelse om vårdnad

Föräldrarna kommer överens om att ________ ska ges ensam vårdnad över barnet.


§ 6. Avtalsperiod

Detta avtal löper från och med att godkännande lämnats från socialnämnden tillsvidare, d.v.s. fram tills eventuell ny överenskommelse nås eller beslut fattas av domstol.


§ 7. 88258885222

852225 25222 58 22558555525 222 52225 58258, 22222 522 2.25. 282888222 55885 855222 528 882, 252 5282252 22 8252825885252 58 5825822 8288258 2888 28228552222.


§ 8. Underskrifter


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (första föräldern): ________Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (andra föräldern): ________§ 9. Beslut från socialnämnden


Godkänner ( )

Avslår ( )


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande:

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om vårdnad

§ 1. Inledning

Parterna i detta avtal kommer genom signering om detta avtal överens om vårdnad av barn enligt nedan.


§ 2. Barn

Namn: ________
Personnummer: ________


§ 3. Föräldrar

a) Namn: ________
Personnummer:
________
Adress: ________
Telefon:
________
E-post:
________

b) Namn: ________
Personnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________


§ 4. Vårdnaden innan upprättande av detta avtal

Innan upprättandet av detta avtal har föräldrarna gemensam vårdnad över barnet.


§ 5. Ny överenskommelse om vårdnad

Föräldrarna kommer överens om att ________ ska ges ensam vårdnad över barnet.


§ 6. Avtalsperiod

Detta avtal löper från och med att godkännande lämnats från socialnämnden tillsvidare, d.v.s. fram tills eventuell ny överenskommelse nås eller beslut fattas av domstol.


§ 7. 88258885222

852225 25222 58 22558555525 222 52225 58258, 22222 522 2.25. 282888222 55885 855222 528 882, 252 5282252 22 8252825885252 58 5825822 8288258 2888 28228552222.


§ 8. Underskrifter


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (första föräldern): ________Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (andra föräldern): ________§ 9. Beslut från socialnämnden


Godkänner ( )

Avslår ( )


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: