Umgängesavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Umgängesavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,4 - 6 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,4 - 6 röster

Fyll i mallen

Ett umgängesavtal upprättas mellan två föräldrar/vårdnadshavare som inte bor tillsammans för att reglera umgänget med deras gemensamma barn.


Vad är det för något?

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, i en situation där barnet inte bor tillsammans med båda sina föräldrar kan därför ett umgängesavtal upprättas som reglerar hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Observera att rätten till umgänget ligger hos barnet, föräldern har således ingen sådan rätt. Det är barnets bästa som ska vara avgörande för hur umgänget ska se ut, ligger det inte i barnets bästa att hen umgås med båda sina föräldrar kan umgänge undvikas.

Hur fungerar det?

Ett umgängesavtal kan se ut på många olika sätt och det är upp till föräldrarna hur utförligt de vill utforma det. Vanligtvis reglerar det dock hur umgänget ska fördelas, d.v.s. när barnet ska vara hos vilken förälder. Ofta reglerar det även hur umgänget ska fördelas på storhelger, såsom påsk och jul, och sommarlov. Bor föräldrarna långt ifrån varandra är det även vanligt att avtalet reglerar när och hur hämtning och lämning av barnet ska ske, och i samband med det ansvar för eventuella resekostnader.

Att endast komma överens om umgänget muntligt är problematiskt då det inte finns någonting som styrker vad föräldrarna faktiskt kommit fram till vid en eventuell framtida tvist. För att ett skriftligt umgängesavtal ska vara juridisk bindande krävs att det signeras av båda föräldrar samt godkänns av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.


Tillämplig lag

Föräldrabalk (1949:381)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen