Överst på sidan
Testamente Fyll i mallen

Testamente

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-09-09
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,5 - 16 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-09-09

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 16 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Testamente

Ett testamente är ett juridisk bindande dokument som en fysisk person upprättar för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Med ett testamente kan således en person delvis ändra i arvsordningen. Skrivs inget testamente fördelas arvet i enlighet med den legala arvsordningen, d.v.s. enligt ärvabalkens regler. Den legala arvsordningen har sin utgångspunkt i tre arvsklasser.

  • Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn och barnbarn, arvet går alltså i första hand till dessa;
  • Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn, dessa får rätt till arv om det inte finns någon i den första arvsklassen vid liv;
  • Till den tredje arvsklassen hör den avlidnes mor- och farföräldrar och föräldrars syskon.

Vissa av ärvdabalkens regler är tvingande, vilket innebär att de är gällande oavsett vad som står i ett testamente. Bröstarvingar ges ett särkilt skydd då de inte genom testamente kan göras arvslösa, arvsrätten kan dock inskränkas. De som tillhör den första arvsklassen är de som klassas som bröstarvingar. Upprättas ett testamente i strid med de tvingande arvsreglerna kan den som vill tillvarata sin lagliga arvsrätt jämka testamentet.

Finns inga legala arvingar i livet när en person avlider och inget testamente har upprättats går arvet oavkortat till Allmänna arvsfonden. Detta är en statlig fond där föreningar och andra ideella organisationer kan söka projektstöd.


Hur fungerar det?

För att kunna upprätta ett testamente krävs att personen i fråga har fyllt 18 år, alternativt 16 år om personen vill förordna om egendom som hen själv får råda över. Egendom kan vidare endast testamenteras till personer som är vid livet vid testatorns bortgång, med undantag för ofödda barn som sedan föds med liv.

Ett testamente är ett formalavtal vilket innebär att vissa formkrav måste vara uppfyllda för att det ska bli giltigt. För att ett testamente ska anses giltigt krävs det att det är skriftligt samt bevittnat. Testamentet ska bevittnas av två oberoende personer över 15 år, det får alltså inte vara någon i testatorns släktskap. Testatorn ska signera testamentet vid båda vittnenas samtida närvaro. Det ställs inget krav på att vittnena ska veta vad som står i testamentet, mer än att det är ett testamente de bevittnar.

Finns det sedan tidigare ett testamente ska dessa tolkas vid sidan om varandra. Önskar testatorn att ett tidigare testamente ska upphöra ska det framgå i det nya testamentet.

När testamentet är upprättat ska det förvaras på ett säkert ställe. Det finns ingen myndighet eller liknande som förvarar eller registrerar testamenten utan det är upp till testatorn att bestämma. Ett testamente är endast giltigt i original och det är därför viktigt att det förvaras på ett ställe som är säkert men samtidigt lättillgängligt, så arvingarna hittar handlingen i framtiden.


Tillämplig lag

Ärvdabalk (1958:337)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen