Anmälan om bodelning under äktenskap Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Anmälan om bodelning under äktenskap

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-27
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-27

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 5 - 1 röst

Fyll i mallen

Makar som önskar ändra i egendomsförhållanden kan göra en bodelning under äktenskapet. Detta dokument används för att anmäla detta till Skatteverket.


Vad är det för något?

När makar i ett äktenskap önskar omfördela egendom under äktenskapets gång kan en bodelning göras. För att en sådan ska bli giltig måste det först anmälas till Skatteverket. Med omfördelning av egendom förstås att viss/all egendom byter ägare, d.v.s. att t.ex. en bil som innan bodelningen ägdes av make 1 efter bodelningen ägs av make 2.


Hur fungerar det?

Anmälan om bodelning under äktenskap ska upprättas gemensamt av ett gift par och därefter skickas till Skatteverket för registrering. För att Skatteverket ska kunna identifiera makarna ska anmälan innehålla personnummer och vara undertecknad av båda parter. Efter dokumentet är ifyllt ska en anmälningsavgift om 275 SEK betalas till Skatteverket via Swish eller bankgiro 227- 5782. Sker betalningen från ett utländsk konto ska betalningen istället ske till IBAN SE4912000000012810121915, BIC DABASESX. Som referens ska då anges personnummer och namn, har personen i fråga inget svenskt personnummer anges i stället födelsetid och namn.

När avgiften är betald ska detta dokument skicka in till Skatteverket i original.

Adress som anmälan ska skickas till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

Efter att Skatteverket tagit emot och registrerat anmälan kan makarna påbörja bodelningen. Det är viktigt att Skatteverket hinner få in handlingen innan bodelningen påbörjas så det är bra att avvakta några dagar. Skatteverket annonserar att anmälan är registrerad i post- och inrikes tidningar. När bodelningen är genomförd ska makarna upprätta ett bodelningsavtal som de även kan välja att registrera hos Skatteverket, om så önskas återfinns detaljerad information kring tillvägagångssättet på Skatteverkets hemsida.


Tillämplig lag

Äktenskapsbalk (1987:230)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen