Överst på sidan
Samboavtal Fyll i mallen

Samboavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-08-18
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,6 - 8 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-08-18

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,6 - 8 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samboavtal

Ett samboavtal låter sambos bestämma vad som ska hända med deras gemensamma egendom vid en eventuell separation. Sambos har inte samma juridiska skydd som äkta makar. Sambolagen styr hur sambor äger egendom. Ett samboavtal innebär att samborna avtalar bort hela eller delar av bodelningsreglerna i Sambolagen. Samboavtalet går ut på att man vid separation och dödsfall inte ska göra någon bodelning av det gemensamma bohaget och bostaden.

Samborna kan också avtala om att bara viss egendom ska undantas från bodelningen. Avtalet kan innebära att en viss specifik tillgång, exempelvis en tavla eller bostaden, ska undantas från bodelningen. Vid en bodelning ska samborna dela på all samboegendom utom den egendom som är undantagen från bodelning enligt samboavtalet.


Hur fungerar det?

Ett samboavtal ska vara skriftligt. Avtalet ska undertecknas av båda samborna, men det behöver inte vara bevittnat. Är någon av samborna under 18 år eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt Föräldrabalken krävs förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande.


Tillämplig lag

Sammanboende och vad som sker vid separation mellan sambor regleras i Sambolagen (2003:376).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen