Överst på sidan
Samboavtal Fyll i mallen

Samboavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-18
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,8 - 14 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-18

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,8 - 14 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samboavtal

Ett samboavtal låter sambor, d.v.s. två personer som bor tillsammans i en kärleksrelation, bestämma vad som ska hända med deras gemensamma egendom vid en eventuell separation. Sambor har inte samma juridiska skydd som äkta makar och det är Sambolagen som styr hur sambor äger egendom.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning genomföras. Vid en bodelning ska samborna dela på all samboegendom. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Syftet med köpet är avgörande för att bestämma om en bostad eller bohag är gemensam. Det spelar alltså ingen roll vem som faktiskt har finansierat ett köp. Har t.ex. en person köpt en bostad i syfte att bo där tillsammans med sin sambo anses den som gemensam och ska då ingå i en bodelning som samboegendom om inget samboavtal upprättas.

Ett samboavtal ska upprättas mellan då reglerna i sambolagen önskas frånträdas. Genom ett samboavtal kan lagen och dess bodelningsregler antingen helt eller delvis avtalas bort. Avtalas hela sambolagen bort ska ingen bodelning ske över huvudtaget. Har samborna i stället avtalat om att viss egendom ska undantas bodelning ska en bodelning ske gällande den egendom som inte omfattas av avtalet, har samborna t.ex. avtalat om att bostaden inte ska ingå i en bodelning ska den undantas.


Hur fungerar det?

Ett samboavtal ska upprättas skriftligt och gegensamt av två samboende personer. Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, d.v.s. personuppgifter till båda samborna. Vidare ska det klargöras om hela sambolagen avtalas bort, d.v.s. om var part ska behålla sin egen egendom vid samboskapets upphörande, eller om viss egendom endast ska undantas bodelning. Ska endast viss egendom undantas egendom ska den specificeras i avtalet så att den går att identifiera och särskilja från övrig egendom.

När avtalet sär upprättat ska det undertecknas av båda samborna och det bör därefter förvaras på ett säkert ställe. Det ställs inget krav på varken bevittning eller registrering. Är någon av samborna under 18 år eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt Föräldrabalken krävs förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande.


Tillämplig lag

Sammanboende och vad som sker vid separation mellan sambor regleras i Sambolagen (2003:376).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen