Inbördes testamente Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Inbördes testamente

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-17
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,8 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-17

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,8 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett inbördes testamente är gemensamt och kan upprättas mellan makar, sambor eller vänner. Det upprättas med syfte att ge parterna i testamentet en ömsesidig arvsrätt efter varandra. Det är även vanligt att det regleras hur egendomen ska fördelas efter båda parterna i testamentet avlidit.


Varför skada man upprätta ett inbördes testamente?

Har exempelvis sambor eller makar för avsikt att ärva varandra på lika villkor är det smidigt att upprätta ett gemensamt testamente. Parterna kan då komma överens tillsammans om vad som ska gälla.

Ett inbördes testamente är speciellt en bra idé för sambor då de inte ärver varandra enligt lag. Upprättas inget testamente, antingen enskilt eller gemensamt, går all kvarlåtenskap efter en avliden sambo till dennes legala arvingar, vilket i första hand är dennes barn och därefter barnbarn. Finns det inga barn med i bilden går kvarlåtenskapen i stället till föräldrar och därefter syskon. Avsaknaden av ett testamente kan få stora ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon då t.ex. denne endast får rätt till 50 % av en eventuell gemensam bostad samt bohag, förutsatt att inget samboavtal finns.

Det är även vanligt att makar väljer att upprätta ett inbördes testamente, detta trots att de enligt lag har en arvsrätt efter varandra. En anledning till varför makar väljer att upprätta denna typ av testamente kan vara att det finns särkullbarn med i bilden, d.v.s. barn till endast en av makarna. Särkullbarn ärver enligt lag i första hand och ett inbördes testamente kan då säkra att den efterlevande maken tilldelas tillräcklig kvarlåtenskap i arv.

En annan situation då makar väljer att upprätta ett inbördes testamente är då de önskar ärva varandra med full äganderätt, i stället för fri förfoganderätt som de gör enligt lag. Att någonting ärvs med full äganderätt innebär att det ärvs utan någon inskränkning i hur den ärvda egendomen kan förvaltas. Att någonting ärvs med fri förfoganderätt innebär att egendomen ärvs med en begränsning, arvtagaren får då inte i sin tur testamentera bort denna egendom eller skänka bort den i gåva. Vidare ska denna egendom tilldelas den först avlidnes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt i sin tur avlider.


Hur fungerar det?

Ett inbördes testamente ska upprättas tillsammans av de personer som genom testamentet ska ges arvsrätt efter varandra. Samtliga personer måste vara 18 år fyllda, alternativt 16 år om personen vill förordna om egendom som hen själv får råda över.

Ett testamente är ett formalavtal vilket innebär att vissa formkrav måste vara uppfyllda för att det ska bli giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt samt bevittnat av två oberoende personer över 15 år, det får alltså inte vara en person i någon testators släktskap. De som upprättar testamentet ska signera testamentet vid båda vittnenas samtida närvaro. Det ställs inget krav på att vittnena ska veta vad som står i testamentet, mer än att det är ett testamente de bevittnar.

När testamentet är upprättat ska det förvaras på ett säkert ställe. Det finns ingen myndighet eller liknande som förvarar eller registrerar testamenten. Ett testamente är endast giltigt i original och det är därför viktigt att det förvaras på ett säkert men lättillgängligt ställe, så att arvingarna hittar handlingen i framtiden.


Tillämplig lag

Ärvdabalken (1958:637)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen