Överst på sidan
Avtal om barnvakt Fyll i mallen

Avtal om barnvakt

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-04
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4 - 1 röst
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4 - 1 röst

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om barnvakt

Om en person ska passa en annan persons barn är det en god idé att upprätta ett avtal som fastställer villkoren för barnpassningen.


Vad är det för något?

Ett avtal om barnpassning är ett bindande juridiskt dokument. I avtalet framgår de villkor som gäller för barnpassningen. Bryter någon part mot vad som där överenskommits gör denne sig skyldig till avtalsbrott. Sanktioner som vite eller skadestånd kan vid en sådan situation bli aktuellt.

I avtalet bör parterna, vilket barn det gäller, hur barnpassningen ska gå till samt eventuell ersättning framgå.


Hur fungerar det?

Avtalet upprättas mellan vårdnadshavarna till det barn som ska passas och barnvakten (har barnet endast en vårdnadshavare upprättas avtalet mellan denne och barnvakten). Vårdnadshavare är den som är juridiskt ansvarig för barnet, oftast är det barnets föräldrar. När avtalet är upprättat och alla villkor är fastställda ska samtliga parter signera det. Avtalet bör upprättas i lika många exemplar som parter och samtliga bör behålla var sitt.

Tillämplig lag

Avtalet i sig regleras av avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område) men om en barnvakt ska få ekonomisk ersättning för barnpassningen det är även viktigt att ha koll på de skatterättsliga reglerna innan avtal upprättas.

Om barnvakten inte anlitas genom ett företag är i vissa fall den som anlitar barnvakten skyldig att lämna kontrolluppgifter eller betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

  • Om den ekonomiska ersättningen till barnvakten i fråga uppgår till under 1 000 SEK per år behöver ingenting göras.
  • Om den ekonomiska ersättningen till barnvakten i fråga uppgår till 1 000 - 9 999 SEK per år ska kontrolluppgift på beloppet lämnas till Skatteverket. Barnvakten ansvara för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.
  • Om den ekonomiska ersättning till barnvakten i fråga uppgår till över 10 000 SEK per år ska skatteavdrag göras samt arbetsgivaravgifter betalas.

Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen