Överst på sidan

Skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra

28 februari 2020 - Kategori: Bostad, fastighet

Ett hyresavtal enligt hyreslagen (dvs. 12 kap jordabalken) kan antingen avse en bostad eller en lokal. [...]

Varför upprätta testamente?

11 februari 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Med ett testamente kan en person själv bestämma hur dennes egendom ska fördelas i arv när hen avlider. Upprättas inget testamente kommer arvet i stället fördelas enligt lag, vilken är uppbyggd mot bakgrund att skydda kärnfamiljen. [...]

Innebörden av ett äktenskapsförord - Varför upprätta ett?

9 januari 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett äktenskapsförord upprättas gemensamt mellan makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan egendom ändra karaktär och göras till enskild. [...]

Varför det är en bra idé att upprätta ett samboavtal.

11 oktober 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboavtal upprättas mellan sambor i syfte att undanta all eller viss samboegendom från en eventuell framtida bodelning om samboförhållandet upphör. Upprättas inget samboavtal är det den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, dvs. [...]

Rättsliga skillnaden med att vara gift eller sambo.

29 september 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en kärleksrelation med gemensamt hushåll. Vidare är det krav på att ingen av dessa redan är gift. [...]

Hur går en skilsmässa till?

16 september 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

En skilsmässa är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av båda eller ena maken. Alla personer som är gifta har i Sverige en rätt att skilja sig. [...]

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagaren

23 augusti 2019 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

När ett företag är i behov av arbetskraft löses det antingen genom att anställa personal eller genom att anlita en uppdragstagare. Det som ofta är avgörande för vilken väg som väljs att gå är hur behovet faktiskt ser ut. [...]