Överst på sidan

Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?

7 juli 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Bröstarvingar, d.v. [...]

Skillnaden mellan arvs- och laglott.

15 juni 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

När en person avlider ska kvarlåtenskapen, dvs. personens egendom, fördelas i arv. [...]

Arbetstagarens rättigheter i samband med Covid-19/Coronaviruset

9 juni 2020 - Kategori: Arbete och anställning

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) i världen har påverkat oss alla. Många arbetar t. [...]

Hur fungerar det med jämkning av testamente?

3 juni 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Om en person har inskränkt sina bröstarvingars rätt till laglott genom att upprätta ett testamente kan dessa jämka testamentet och då få ut sin laglott trots att det inte är vad den avlidne önskat. 1 Definition Jämkning av testamente innebär att en person som enligt lag har rätt till laglott, oavsett vad som står i ett testamente, begär att få ut det i arv. [...]

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i och med Covid-19/Coronaviruset

27 maj 2020 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

I och med spridningen av coronaviruset (Covid-19) i samhället har det av regeringen fattats diverse beslut för att minska den sociala kontakten, i syfte att minska smittspridningen. Arbetsgivarna får än så länge själva ansvara för hur de vill handskas med situationen inom vissa gränser, vilket reds ut nedan. [...]

Skillnaden mellan uppsägning och avskedande

22 maj 2020 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

Både en uppsägning och ett avskedande medför att en anställning avslutas. Omständigheterna kring hur detta ska/kan gå till ser dock väldigt annorlunda ut. [...]

Skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra

28 februari 2020 - Kategori: Bostad, fastighet

Ett hyresavtal enligt hyreslagen (dvs. 12 kap jordabalken) kan antingen avse en bostad eller en lokal. [...]

Varför upprätta testamente?

11 februari 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Med ett testamente kan en person själv bestämma hur dennes egendom ska fördelas i arv när hen avlider. Upprättas inget testamente kommer arvet i stället fördelas enligt lag, vilken är uppbyggd mot bakgrund att skydda kärnfamiljen. [...]

Innebörden av ett äktenskapsförord - Varför upprätta ett?

9 januari 2020 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett äktenskapsförord upprättas gemensamt mellan makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan egendom ändra karaktär och göras till enskild. [...]

Varför det är en bra idé att upprätta ett samboavtal.

11 oktober 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboavtal upprättas mellan sambor i syfte att undanta all eller viss samboegendom från en eventuell framtida bodelning om samboförhållandet upphör. Upprättas inget samboavtal är det den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, dvs. [...]

Rättsliga skillnaden med att vara gift eller sambo.

29 september 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en kärleksrelation med gemensamt hushåll. Vidare är det krav på att ingen av dessa redan är gift. [...]

Hur går en skilsmässa till?

16 september 2019 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

En skilsmässa är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av båda eller ena maken. Alla personer som är gifta har i Sverige en rätt att skilja sig. [...]

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagaren

23 augusti 2019 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

När ett företag är i behov av arbetskraft löses det antingen genom att anställa personal eller genom att anlita en uppdragstagare. Det som ofta är avgörande för vilken väg som väljs att gå är hur behovet faktiskt ser ut. [...]