Bodelning under bestående äktenskap Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bodelning under bestående äktenskap

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-21
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 1 röst

Fyll i mallen

En bodelning ska normalt göras vid ett äktenskaps upphörande men då makarna är överens kan det även göras under äktenskapet för att omfördela egendom. Görs en bodelning under pågående äktenskap kommer egendomen fortfarande ingå i en framtida bodelning. I de fall makarna vill att egendomen ska bli enskild måste även ett äktenskapsförord upprättas, vilket i så fall upprättas efter detta dokument.


Hur fungerar det?

Det första som ska göras innan bodelningen genomförs är att en anmälan skickas till Skatteverket. Av anmälan ska det framgå makarnas namn och personnummer, det ska även signeras av båda parter. När anmälan är upprättad ska en anmälningsavgift på 275 SEK betalas till Skatteverkets bankgiro 227-5782, som referens anges personnummer. Anmälan ska därefter skickas i original via post.

Adress som anmälan ska skickas till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

Efter anmälan har skickats bör parterna avvakta några dagar för att försäkra sig om att anmälan har kommit Skatteverket tillhanda. Därefter kan bodelningsavtalet upprättas. Önskar parterna registrera den färdiga handlingen kan även det göras hos Skatteverket.

Av bodelningsavtalet ska det framgå parternas namn, personnummer och även hur egendomen och skulderna ska fördelas. För att en bodelning under bestående äktenskap ska vara möjligt krävs att makarna är överens på samtliga punkter.


Tillämplig lag

Äktenskapsbalk (1987:230)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen