Ansökan om ledighet från grundskola Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om ledighet från grundskola

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-08
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-08

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Det här dokumentet kan användas vid en ansökan om ledighet från grundskola, förskoleklass, grundsärskola, specialskola och sameskola. I Sverige råder skolplikt fram till årskurs nio vilket innebär att barn har en skyldighet att gå i skolan fram tills dess. Vill, eller behöver, en elev frånvara måste det godkännas av rektorn på skolan. En elev kan tillåtas vara borta från skolan under en maxperiod om normalt tio dagar per läsår. Föreligger det särskilda omständigheter kan en längre period godkännas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som normalt beaktas vid sådan bedömning är t.ex. frånvarons längd och elevens studiesituation.


Hur kan dokumentet användas?

I en ansökan om ledighet från grundskola ska det framgå vilken elev det gäller samt vilken period som den eventuella ledigheten avser. Ansökan ska vidare signeras av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till barnet. När dokumentet är ifyllt ska det skickas till rektorn på barnets skola som kommer besluta om antingen beviljad eller nekad ledighet.


Tillämplig lag

Skollag (2010:800)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen