Överst på sidan
Gåvobrev Fyll i mallen

Gåvobrev

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-05-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,3 - 18 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-05-07

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,3 - 18 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Gåvobrev

Ett gåvobrev upprättas i samband med att en gåva ges och styrker att så är fallet.

Vad är det för något?

Önskar någon överlåta gåva till annan kan ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan. Är gåvan värdefull ger ett gåvobrev en trygghet och gåvogivaren har även en möjlighet att reglera överlåtelsen genom att förelägga den med villkor såsom att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda.


Hur fungerar det?

Gällande gåva som utgör lös egendom finns det inga formkrav för hur detta ska se ut. Gäller det en gåva mellan makar krävs det dock att gåvan registreras hos Skatteverket för att den ska bli giltig gentemot gåvogivarens borgenärer. Registeras inte gåvan kan givarens borgenärer göra anspråk på den vid en situation att de behöver kräva in en skuld.

Utgör gåvan en fastighet eller bostadsrätt faller en del formkrav in. Först och främst är det krav på skriftlighet och i dokumentet ska det både framgå uppgifter om objektet som ska överlåtas, däribland gåvans värde. För att gåvan ska anses juridisk giltig krävs vidare att både gåvogivaren och gåvotagaren signerar handlingen. Gällande fastigheter ska även två vittnen signera handlingen samt ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet. Rör det en fastighet som ska överlåtas som en gåva mellan makar ska registrering av gåvobrevet ske hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet.


Tillämplig lag

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Jordabalk (1970:994)

Bostadsrättslag (1991:614)

Äktenskapsbalk (1987:230)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen