Gåvobrev Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Gåvobrev

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,4 - 167 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,4 - 167 röster

Fyll i mallen

Ett gåvobrev upprättas i samband med att en gåva ges som ett bevis på att sådan transaktion skett.

Vad är det för något?

Önskar någon överlåta gåva till annan kan ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan. Är gåvan värdefull ger ett gåvobrev en trygghet och gåvogivaren har även en möjlighet att reglera överlåtelsen genom att förelägga den med villkor, såsom att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att den inte får säljas på offentlig auktion.


Hur fungerar det?

Gällande gåva som utgör lös egendom finns inga formkrav för hur gåvobrevet ska se ut. Gäller det en gåva mellan makar krävs det dock att gåvan registreras hos Skatteverket för att den ska bli giltig gentemot gåvogivarens borgenärer. Registeras inte gåvan kan gåvogivarens borgenärer göra anspråk på den vid en situation där de behöver kräva in en skuld.

Utgör gåvan en fastighet eller bostadsrätt faller en del formkrav in. Först och främst ställs det krav på skriftlighet och av gåvobrevet ska det framgå uppgifter om objektet som ska överlåtas, bl.a. gåvans värde. För att gåvan ska anses juridiskt giltig krävs vidare att både gåvogivaren och gåvotagaren signerar handlingen. Gällande fastigheter ska även två vittnen signera handlingen samt ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet. Rör det en fastighet som ska överlåtas som en gåva mellan makar ska registrering av gåvobrevet ske hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet.


Tillämplig lag

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Jordabalk (1970:994)

Bostadsrättslag (1991:614)

Äktenskapsbalk (1987:230)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen