Samäganderättsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samäganderättsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett samäganderättsavtal upprättas av två eller flera personer som äger någonting tillsammans och som vill klargöra ägardelarna, d.v.s. fastställa hur stor del var part äger. Ett samäganderättsavtal kan upprättas för all typ av egendom. Detta dokument kan alltså användas både för att klargöra ägarförhållandena av lös och fast egendom. Fast egendom utgör jord/fastigheter och lös egendom utgör allt som inte räknas som fast.

Vad är det för något?

När flera personer äger någonting tillsammans som t.ex. en bil, hund eller fastighet kan ett samäganderättsavtal upprättas för att undvika framtida konflikter rörande egendomen. En sådan typ av avtal kan reglera ägandeförhållandet parterna emellan, hur egendomen ska förvaltas, hur eventuell avkastning ska fördelas, hur man ska göra om någon av ägarna vill sälja etc.

Att upprätta ett samäganderättsavtal innebär också en säkerhet för ägarna då t.ex. en ensam ägare inte kan sälja egendomen utan samtycke.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta formkrav för hur ett samäganderättsavtal ska utformas och vidare är bestämmelserna i samäganderättslagen dispositiva, vilket innebär att parterna fritt kan avtala om annat än vad där framgår. För att undvika framtida konflikter är dock ett skriftligt avtal att föredra i och med att vad som faktiskt kommit överens kan bevisas.

I avtalet bör ägarnas personuppgifter framgå och vilken egendom som samägs. Även anskaffningsvärdet, hur köpet har finansierats samt fördelningen av ägardelarna bör framgå. För att undvika tvister parterna emellan kan det vara en god idé att reglera hur förvaltningen ska ske. På så sätt blir det tydligt vad som förväntas av parterna.

När avtalet är upprättat ska det signeras och därefter bör var delägare behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen