Överst på sidan
Samäganderättsavtal Fyll i mallen

Samäganderättsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat För 3 dagar sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: För 3 dagar sedan

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samäganderättsavtal

Ett samäganderättsavtal upprättas av två eller flera personer som äger någonting tillsammans och som vill klargöra ägardelarna.

Vad är det för något?

När flera personer äger någonting tillsammans som t.ex. en bil, hund eller fastighet kan ett samäganderättsavtal upprättas för att undvika framtida konflikter rörande egendomen. En sådan typ av avtal kan reglera ägandeförhållandet parterna emellan, hur egendomen ska förvaltas, hur eventuell avkastning ska fördelas, hur man ska göra om någon av ägarna vill sälja etc.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta formkrav för hur ett samäganderättsavtal ska utformas och vidare är bestämmelserna i samäganderättslagen dispositiva, vilket innebär att parterna fritt kan avtala om annat än vad där framgår. För att undvika framtida konflikter är dock ett skriftligt avtal att föredra i och med att vad som faktiskt kommit överens kan bevisas.

I avtalet bör ägarnas personuppgifter framgå och vilken egendom som samägs. Även anskaffningsvärdet, hur köpet har finansierats samt hur fördelningen av ägardelarna bör framgå.

När avtalet är upprättat bör var delägare tilldelas var sitt.


Tillämplig lag

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen