Medryttaravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Medryttaravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-03
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,2 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,2 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett medryttaravtal upprättas mellan en hästägare och en person som ska hjälpa till att rida och sköta dennes häst. Hästägaren kan antingen vara en fysisk person, d.v.s. privatperson, eller en juridisk person, d.v.s. ett företag. Det är upp till parterna att avgöra hur omfattande avtalet ska vara men det är vanligt att en medryttare ges stort ansvar att ta hand om hästen några gånger per vecka. Ett medryttaravtal är en typ av serviceavtal, för andra typer av service ska ett allmänt serviceavtal upprättas.


Vad är en medryttare?

En medryttare betalar en summa pengar, ofta per månad, för att rida och ta hand om en annan persons häst. En medryttare är ofta till stor hjälp för en hästägare och utför sysslor som att mocka, utfordra och rykta. Det är upp till parterna att komma överens om schema och hur ofta medryttaren ska ta hand om/rida hästen i fråga.

En medryttare förväntas ha goda hästkunskaper då hen ges stort eget ansvar.


Hur fungerar det?

Ett medryttaravtal upprättas gemensamt av en hästägare och en medryttare. Av ett medryttaravtal bör samtliga villkor som ska gälla mellan parterna framgå. Bl.a. bör klargöras vilket ansvar som läggs på medryttaren, vilka sysslor som ska genomföras, hur ofta sysslorna ska utföras, ersättning som ska utgå och vad som ska hända om skada uppstår på hästen eller något tillhörande redskap eller liknande.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen