Avtal om djurpassning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om djurpassning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om djurpassning kan upprättas då en person, antingen fysisk, d.v.s. en privatperson, eller juridisk, d.v.s. ett företag, önskar att annan ska ta hand om dennes djur. Detta dokument kan både användas för enstaka och återkommande passningar.


Vad är det för något?

Ett avtal om djurpassning är en typ av serviceavtal och är bindande mellan de parter som upprättar det. Är det en annan typ av service som ska upprättas ska i stället ett allmänt serviceavtal upprättas.

Ett avtal om djurpassning kan se olika ut beroende på vad passningen ska omfatta. Det kan t.ex. röra sig om rastning där den person som ska passa djuret binder sig att gå promenader med det. Avtalet kan även vara mer omfattande och reglera t.ex. rastning, sällskap och en skyldighet att ge djuret mat.


Hur fungerar det?

Ett avtal om djurpassning bör med fördel upprättas skriftligen mellan den part vars djur avtalet avser och den person som ska genomföra passningen. Genom att skriftligen komma överens om villkoren som ska gälla för djurpassningen kan framtida eventuella tvister undvikas.

Avtalet bör vara så omfattande som möjligt och ska innehålla uppgifter om parterna, en beskrivning av uppdraget, avtalsperiod och uppgifter om eventuell ersättning och hur den ska utbetalas. Det bör även framgå hur eventuellt avtalsbrott ska hanteras samt om något konkurrensförbud ska råda.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Var part bör sedan behålla var sitt exemplar.

Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen