Överst på sidan
Köpeavtal - Bil Fyll i mallen

Köpeavtal - Bil

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-09-08
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Betyg 4,7 - 3 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-09-08

Storlek: 1 till 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,7 - 3 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpeavtal - Bil

När en privatperson köper en bil av en annan privatperson har hen ett sämre rättsligt skydd än om köpet hade gått via en bilhandlare. Anledningen till detta är att det är olika lagar som blir tillämpliga, vid en situation där både köpare och säljare är privatpersoner ges köparen ett lägre skydd då parterna är likställda. Handlar köparen i stället av ett företag är parterna inte på samma nivå och ett konsumentskydd träder in.

Köplagen, som är den lag som blir tillämplig vid bilköp mellan privatpersoner, är dispositiv (d.v.s. reglerna gäller endast om inget annat sägs i avtal) vilket innebär att det är viktigt att parterna upprättar ett skriftligt avtal för att undvika eventuell konflikt som lätt kan uppkomma vid ett muntligt avtal.


Hur fungerar det?

Innan ett köpeavtal upprättas är det viktigt att köparen undersöker och provkör bilen ordentligt. Görs inte detta kommer köparen inte kunna hävda fel i vara gällande någonting som hen skulle ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Vidare är det viktigt att kolla upp så att det inte finns några skulder kopplade till bilen, för att undvika eventuell tvist i framtiden bör säljaren överlämna en skriftlig bekräftelse på detta. Köparen bör också kontrollera så att säljaren är den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter finns tillgängligt hos Trafikverket i vägtrafikregistret.

När bilen är undersökt kan avtal signeras. Avtalet ska upprättas i lika många exemplar som parter, var part bör förvara avtalet på ett säkert ställe. Efter att avtalet är signerat ska ägarbytet anmälas till Transportstyrelsen.

Tillämplig lag

Köplag (1990:931)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen