Överlåtelseavtal köp av bostadsrätt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Överlåtelseavtal (köp av bostadsrätt)

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 4 sidor
4,3 - 9 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 4 sidor

Betyg: 4,3 - 9 röster

Fyll i mallen

När en bostadsrätt säljs ska ett överlåtelseavtal upprättas mellan säljare och köpare. Dokumentet är ett bevis på att äganderätten gått över.


Vad är det för något?

Ett upplåtelseavtal ska upprättas när en bostadsrätt ska överlåtas av en person till en annan. Gällande bostadsrätter kan de dock inte i sig överlåtas utan det är nyttjanderätten som säljs och överlämnas.

När en bostad säljs för första gången, d.v.s. till den första personen som ska bo i lägenheten, är det ett upplåtelseavtal som ska upprättas och inte ett överlåtelseavtal. Detta dokument är alltså endast tillämpligt när en bostadslägenhet ska säljas vidare. Detta dokument kan vidare inte användas vid överlåtelser utöver försäljningar, som t.ex. vid gåvor.


Hur fungerar det?

Ett överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen mellan köpare och säljare. Av avtalet ska det framgå vilken egendom köpet gäller, köpeskilling (d.v.s. pris) samt övriga villkor för köpet. Parternas personuppgifter ska även finnas med och när avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. När dokumentet är färdigställt och signerat ska var part behålla var sitt exemplar.

Ett överlåtelseavtal med bristfällig utformning är att anse som ogiltigt. Önskar någon part frånträda ett bristfälligt avtal måste det göras inom två månader från signeringen. När denna period har passerat anses avtalet som giltigt trots bristfälligheterna och parterna blir alltså bundna till vad som där framgår.

Innan en överlåtelse kan slutföras krävs att styrelsen, i den förening som bostadsrätten tillhör, godkänner köparen som medlem. Nekas köparen inträde i föreningen blir överlåtelseavtalet och köpet ogiltigt. För att styrelsen ska kunna neka en person medlemsskap krävs dock att det finns ett giltigt skäl som t.ex. bristande ekonomiska förutsättningar. Ett beslut om nekat inträde kan överklagas hos Hyresnämnden.


Tillämplig lag

Bostadsrättslag (1991:614)

Köplag (1990:931)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen