Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning Bostadsrätt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning (Bostadsrätt)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,3 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,3 - 2 röster

Fyll i mallen

Innan en person kan hyra ut en bostadsrätt i andra hand måste ett godkännande inhämtas från bostadsrättsföreningen, d.v.s. den ekonomiska förening som äger bostadsrätten. Detta dokument används för att ansöka om sådant godkännande.

Vad är det för något?

Detta dokument används som en ansökan om tillåtelse att hyra ut bostadsrätt i andra hand. De flesta bostadsrättsföreningar reglerar andrahandsuthyrning i sina stadgar, d.v.s. föreningens interna regler, och det vanligaste är att tillstånd måste inhämtas från föreningen innan en andrahandsuthyrning kan påbörjas. Om föreningen inte tillåter en andrahandsuthyrning kan tvisten tas till Hyresnämnden.

Det finns vissa situationer då Hyresnämnden är skyldig att tillåta en andrahandsuthyrning. Så är fallet om personen som ansöker har beaktansvärda skäl att hyra ut i andra hand. Hit räknas t.ex. studier på annan ort, längre utlandsvistelse, ålder och sjukdom. Vidare ska det inte finnas någon anledning för Hyresnämnden att vägra samtycke.


Hur fungerar det?

Detta dokument upprättas av en person som önskar hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Det ska av dokumentet framgå vilken lägenhet det gäller samt personuppgifter till både bostadsrättshavaren och den/de andrahandshyresgäster som bostaden önskas hyras ut till. Vidare ska även den tänkta hyresperioden framgå.

När dokumentet är upprättat ska det signeras och därefter skickas till bostadsrättsföreningen i fråga. Det är sedan upp till dem att fatta ett beslut. En styrelseledamot för bostadarättsföreningen ska ange föreningens inställning till andrahandsuthyrningen på dokumentet och därefter skickas tillbaka det till den som ansökt om uthyrningen.


Tillämplig lag

Jordabalken (1970:994)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen