Stadgar för bostadsrättsförening Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Stadgar för bostadsrättsförening

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-16
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek5 till 8 sidor
4,4 - 8 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 5 till 8 sidor

Betyg: 4,4 - 8 röster

Fyll i mallen

Stadgar för en bostadsrättsförening fungerar som interna regler som samtliga föreningsmedlemmar har att följa. Stadgarna kan innehålla i princip vad som helst med det finns vissa obligatoriska uppgifter som måste finnas med och andra som rekommenderas finnas med.


Vad är det för något?

I en bostadsrättsförenings stadgar återfinns dennes grundläggande regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilken verksamhet som ska bedrivas, den ort där föreningen ska ha sitt säte, de krav som ställs på medlemmarna, regler kring styrelsens sammansättning, bestämmelser kring hur föreningsstämman ska sammankallas samt vad som ska tas upp på en ordinarie sådan, den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta, grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas och hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Stadgarna kan utöver vad som precis föreskrivits vara mycket mer detaljerade, framförallt hos bostadsrättsföreningar. Det är vanligt att där exempelvis reglera andrahandsuthyrning och delägande. Av en bostadsrättsförenings stadgar är det vanligt att det framgår om föreningen både upplåter bostäder och lokaler. Skillnaden mellan dessa är att det senare utgör en plats där det kan bedrivas näringsverksamhet, en lokal kan således upplåtas till en juridisk person för att denne ska kunna bedriva sin verksamhet. Med bostad avses medlemslägenheter där privatpersoner ska bo. En juridisk person kan fortfarande förvärva en sådan men då med syfte att någon anställd t.ex. ska bo där.


Hur kan det användas?

Detta dokument kan antingen användas för att upprätta nya stadgar, vid uppstart av en bostadsrättsförening, eller för att ändra befintliga stadgar. Dokumentet reglerar vad som gäller internt för en viss bostadsrättsförening och fungerar alltså som ett internt regelverk för föreningens medlemmar. För att kunna kontrollera en bostadsrättsförening är upprättande av stadgar viktigt. Bryter en medlem mot vad som står föreskrivit i stadgarna kan det resultera i uteslutning, det kan därför sägas vara en skyddsåtgärd för att hålla föreningen i skick.

När dokumentet är ifyllt ska det registreras hos bolagsverket. Antingen kan det göras digitalt genom en anmälan hos verksamt.se, där kan stadgarna laddas upp som en PDF, eller genom att skicka en papperskopia via post.

Skickas stadgarna via post ska de skickas till följande adress:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall


Tillämplig lag

Bostadsrättslag (1991:614)

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Räntelag (1975:635)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen