Överst på sidan
Andrahandsuthyrningsavtal Fyll i mallen

Andrahandsuthyrningsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat För 9 dagar sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 5 sidor
Betyg 4,6 - 37 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: För 9 dagar sedan

Storlek: 3 till 5 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,6 - 37 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Andrahandsuthyrningsavtal

Ett andrahandshyresavtal behövs när en hyresgäst eller bostadsrättsägare önskar hyra ut sin bostad till någon i andra hand. Andrahandshyresavtalet ska innehålla exakt vad som ingår i uthyrningen. Det är viktigt att bestämma dels vilka avgifter som ingår i hyran som till exempel el eller vatten och vad som hyresgästen måste betala separat eller ordna på egen hand såsom Wi-Fi och föreningsavgifter. Avtalet ska också beskriva vilka ytor som tillhör bostaden såsom garage, förråd eller tvättstuga. Andrahandshyresavtalet reglerar också om bostaden ska hyras ut möblerad eller inte.

Andrahandshyresavtalet gäller bara för bostäder, inte för lokaler. Ett andrahandshyresavtal ska vidare inte förväxlas med ett avtal om inneboende. Skillnaden dem emellan är att en andrahandshyresgäst ges nyttjanderätt till en bostad för eget brukande medan en inneboende ges nyttjanderätt till en del i den bostad där hyresvärden/förstahandshyresgästen bor. I det senare fallet bor alltså hyresvärden/förstahandshyresgästen kvar.


Hur fungerar det?

Den som önskar hyra ut sin hyres- eller sin bostadsrätt måste först få uthyrningen godkänd av antingen sin hyresvärd eller sin bostadsrättsförening. Att hyra i andrahand utan godkännande kan leda till vräkning eller tvångsförsäljning. När tillståndet är klart är det viktigt att skriva ett så detaljerat kontrakt som möjligt där det framgår alla skyldigheter som andrahandshyresgästen har och vilka begränsningar som följer med hyran av bostaden. Det är viktigt att båda parterna undertecknar andrahandshyresavtalet och sedan förvarar var sitt exemplar av avtalet på en säker plats.


Tillämplig lag

Upplåtelse av en hyresrätt i andra hand regleras i 12 kapitalet i Jordabalken (1970:994). Vad gäller uthyrning av bostadsrätt i andrahand är det Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, som i första hand är tillämplig.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen