Samtycke till andrahandsuthyrning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samtycke till andrahandsuthyrning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

För att en bostad eller en lokal ska kunna hyras ut i andrahand krävs samtycke från hyresvärden. Med uthyrning i andra hand förstås att en person som antingen hyr en bostad/lokal i förstahand eller står som ägare till en bostadsrätt hyr ut bostaden/lokalen vidare till en tredje person.

Definitioner

Bostad
Med bostad förstås ett utrymme t.ex. en lägenhet eller ett hus som används helt eller till en väsentlig del som bostad.

Lokal
Med lokal förstås ett utrymme som används för annat syfte än bostad. En lokal kan t.ex. användas som företagslokal, kontor eller förråd.

Bostadsrätt
Med bostadsrätt förstås en rätt att nyttja en lägenhet i en bostadsrättsförening i utbyte mot en årsavgift som oftats betalas per månad. Innehavaren av en bostadsrätt innehar alltså ett medlemsskap till bostadsrättsföreningen och äger inte lägenheten i sig.

Hyresrätt
Med hyresrätt förstås att en person, d.v.s. en hyresgäst, hyr en lägenhet eller ett hus av en hyresvärd, d.v.s. den som äger bostaden/lokalen. Den person som hyr kallas för förstahandshyresgäst.

Inhämtas inget samtycke från hyrevärden är en andrahandsuthyrning olaglig vilket kan leda till att en förstahandshyresgäst förlorar sitt hyreskontrakt eller till att en innehavare av en bostadsrätt tvingas sälja sin bostad.

Detta dokument kan användas av en hyresvärd eller en bostadsrättsförening som önskar ge sitt medgivande till en andrahandsuthyrning. Är det å andra sidan en hyresgäst eller en bostadsrättshavare som önskar ansöka om andrahandsuthyrning ska ett specifikt dokument för detta upprättas.


Hur fungerar det?

Detta dokument upprättas ensidigt av den hyresvärd/bostadsrättsförening som önskar lämna godkännande till att en hyresgäst/bostadsrättshavare hyr ut sin bostad/lokal i andrahand till en utomstående person.

Av ett samtycke till andrahandsuthyrning ska det framgå vilka parterna är, d.v.s. hyresvärd/bostadsrättsförening, förstahandshyresgäst/bostadsrättshavare och andrahandshyresgäst. Vidare ska det framgå vilken bostad/lokal som ska hyras ut i andrahand. Utöver detta ska det specificeras under hur lång period andrahandsuthyrningen är tillåten och det ska slutligen vara tydligt att det faktiskt rör sig om ett samtycke.

När samtycket är upprättat ska det signeras av hyresvärden/bostadsrättsföreningen och därefter ska det skickas/överlämnas till förstahandshyresgästen/bostadsrättshavaren som i sin tur kan upprätta ett andrahandshyresavtal med andrahandshyresgästen och därefter lagligen påbörja andrahandsuthyrningen.


Tillämplig lag

12 kap Jordabalk (1970:994) Hyreslagen

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen