Skriftlig varning angående störande hyresgäst Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Skriftlig varning angående störande hyresgäst

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-27
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,3 - 6 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-27

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,3 - 6 röster

Fyll i mallen

På en hyresgäst ställs det krav på att följa de regler som föreningen där hyresobjektet är beläget meddelar. Vid användning av hyresobjektet ska hyresgästen ta hänsyn till omgivningen och inte utsätta grannar för störningar i sådan grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför hyresobjektet.

Upprepade störningar som går över gränsen för vad som anses normalt utgör en grund för uppsägning av ett hyreskontrakt. Innan en uppsägning kan bli aktuell krävs dock att hyresgästen delges en varning och får möjlighet att rätta sig och sitt beteende. Sker rättelse har hyresgästen rätt att behålla hyresobjektet, om störningarna däremot inte upphör kan hyresgästen bli tvungen att flytta. Detta dokument utgör alltså endast en varning, har situationen sträckt sig så pass långt att uppsägning ligger inför handen är det i stället ett uppsägningsbrev som ska skickas.


Hur fungerar det?

För att kunna säga upp en hyresgäst på grund av störningar krävs att avtalsbrott kan bevisas. Det kan t.ex. göras genom att tillkalla och prata med eventuell störningsjour eller genom att dokumentera grannars klagomål. Sker upprepade störningar och det är uppenbart att det rör sig om en störning kan hyresvärden skicka ett varningsbrev till hyresgästen med en uppmaning att vidta rättelse.

Det finns inga direkta formkrav för hur ett sådant varningsbrev ska se ut men lämpligt är att den störande hyresgästens personuppgifter framgår samt en beskrivning av de störningar som har lett fram till att varningsbrevet skickats. Det är viktigt att de störningar som har skett beskrivs på ett utförligt sätt så att hyresgästen får möjlighet att ändra sitt beteende. Detta är även viktigt utifrån hyresvärdens synvinkel då det endast är vad som framgår av varningen som kan ligga till grund för en vidare eventuell uppsägning.

Av varningsbrevet bör det även framgå att hyreskontraktet kommer sägas upp om rättelse inte vidtas. Om hyresvärden vill försäkra sig om att hyresgästen faktiskt tagit emot varningsbrevet kan det skickas med rekommenderat brev.

Innan en uppsägning på grund av störning kan ske måste även socialnämnden underrättas, bortsätt från om det rör sig om en allvarlig störning såsom våld och allvarligare hot.


Tillämplig lag

12 kap. jordabalk (1970:994) (Hyreslagen)

Bostadsrättslag (1991:614)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen