Hyresavtal för förråd Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal för förråd

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-09
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,8 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-09

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,8 - 2 röster

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas för att fastställa villkoren för hyra av förråd för förvaring av saker. Parterna i detta avtal kan både vara privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, och företag, d.v.s. juridiska personer. Vanligt är dock att företag, som har verksamhet att hyra ut flertalet utrymmen som förråd, står som hyresvärdar.


Vad är det för något?

Detta dokument utgör ett hyresavtal för ett utrymme där hyresgästen kan förvara saker innan t.ex. en flytt eller under en längre period som ett extra förvaringsutrymme. Det medför alltså en nyttjanderätt för hyresgästen att bruka ett utrymme. Det är inte tillåtet att använda utrymmet som bostad och detta dokument ska därför inte förväxlas med ett första- eller andrahandshyresavtal.


Hur fungerar det?

Hyresavtalet upprättas mellan hyresgäst och hyresvärd och det ska av avtalet framgå bl.a. vilka parterna är, vilket förråd som ska hyras och till vilket pris, betalningsvillkor, avtalsperiod och vad som händer vid avtalsbrott. Avtalet kan antingen upprättas på bestämd tid, d.v.s. fram till ett i förväg bestämt datum, eller tillsvidare. Ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla. Avtalet fortsätter att gälla under en uppsägningstid, den kan t.ex. stäcka sig över ett par veckor eller månader. Uppsägningstiden ska fastställas i avtalet.

Om så önskas kan parterna avtala om deposition vilket innebär att hyresgästen/hyresgästerna överför en summa pengar till hyresvärden/hyresvärdarna innan hyresperiodens början som en säkerhet för förrådet. Tanken med en deposition är att den ska återbetalas vid hyresperiodens slut, förutsatt att hyresobjektet är i avtalat/godtagbart skick. Har skada uppstått i förrådet eller om hyresgästen/hyresgästerna underlåtit att betala hyra kan hyresvärden/hyresvärdarna hämta täckning ur depositionen.

Ska parterna vara bundna av sekretess, d.v.s. vara förbjudna att sprida konfidentiell information till utomstående, ska detta också framgå i avtalet.

Avtalet bör vara så utförligt som möjligt för att undvika eventuell framtida tvist. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

12 kap. Jordabalk (1970:994)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen