Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning Hyresrätt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning (Hyresrätt)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Innan en person som bor i en hyresrätt, d.v.s. en bostad som denne inte äger, kan hyra ut den i andra hand, d.v.s. till en utomstående person, måste ett godkännande inhämtas från hyresvärden (hyresrättsföreningen). Detta dokument används för att ansöka om sådant godkännande.

Vad är det för något?

Detta dokument används som en ansökan om tillåtelse att hyra ut hyresrätt i andra hand. Om hyresvärden inte tillåter en andrahandsuthyrning kan tvisten tas till Hyresnämnden.

Det finns vissa situationer då Hyresnämnden är skyldig att tillåta en andrahandsuthyrning. Så är fallet om personen som ansöker har beaktansvärda skäl att hyra ut i andra hand. Hit räknas t.ex. studier på annan ort, längre utlandsvistelse, ålder och sjukdom. Vidare ska det inte finnas någon anledning för Hyresnämnden att vägra samtycke samt det ska röra sig om en skälig/rimlig hyra.


Hur fungerar det?

Detta dokument upprättas ensidigt av en person som önskar hyra ut en hyresrätt i andra hand. Det ska av dokumentet framgå vilken lägenhet det gäller samt personuppgifter till både förstahandshyresgästen/förstahandshyresgästerna och den/de andrahandshyresgäster som bostaden önskas hyras ut till. Vidare ska även den tänkta hyresperioden framgå.

När dokumentet är upprättat ska det signeras och därefter skickas till hyresvärden/hyresvärdarna i fråga. Det är sedan upp till denne/dem att fatta ett beslut. En styrelseledamot för hyresrättsföreningen ska ange föreningens inställning till andrahandsuthyrningen på dokumentet, signera det och därefter skickas tillbaka det till den som ansökt om uthyrningen.


Tillämplig lag

Jordabalken (1970:994)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen