Påminnelse om obetald hyra Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Påminnelse om obetald hyra

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,5 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 3 röster

Fyll i mallen

Om en hyresgäst inte betalar hyran i utsatt tid kan hyresvärden skicka en påminnelse, det är inte ett krav men det hör till god inkassosed. En påminnelse är det första steget i att kräva betalning för en förfallen skuld. Det finns inga direkta formkrav för hur en påminnelse ska utformas men det bör för tydlighetens skull framgå att skulden inte är betald, vilket belopp det rör sig om, inklusive eventuell ränta, samt till vilken period den obetalda hyran hänför sig. I och med att det varken finns några formkrav eller är krav på att en påminnelse skickas ut finns det heller inget krav på att samtliga hyresgäster delges påminnelsen. För att öka chanserna till att få betalt är det dock en god idé att skicka ut påminnelsen till alla parter.


Hur kan dokumentet användas?

En påminnelse om betalning används för att uppmärksamma en eller flera hyresgäster om försenad inbetalning. Många gånger är det tillräckligt att skicka en skriftlig påminnelse i stället för att vända sig till något inkassobolag eller Kronofodgemyndigheten, vilket både kan vara tidskrävande och bli kostsamt. Inkommer, trots påminnelse ingen betalning, blir dock inkasso och i sin tur Kronofogden nästa steg. Dröjer betalningen längre än en vecka från förfallodatum föreligger grund för förverkande. Har en vecka passerat kan hyresvärden alltså välja att säga upp hyresgästen. Oavsett förverkande eller inte ska ränta, förutsatt att det inte avtalats bort, betalas från och med första förseningsdagen. För att avgöra hur stort räntebelopp som ska betalas kan hjälp hämtas från Kronofogdens webbplats.

När dokumentet är ifyllt kan det skickas antingen via e-post eller vanlig post. Det finns inget krav på att hyresvärden måste spara påminnelsen men det får ändå anses att föredra utifrån en bevissynpunkt.

Detta dokument kan användas såväl av privatpersoner som av näringsidkare.


Tillämplig lag

Jordabalken (1970:994)

Räntelagen (1975:635)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen