Överst på sidan
Meddelande om hyreshöjning Fyll i mallen

Meddelande om hyreshöjning

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-20
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,4 - 6 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,4 - 6 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Meddelande om hyreshöjning

Önskar en hyresvärd göra ändring i hyran ska hyresgästen meddelas om detta som i sin tur måste lämna sitt godkännande innan någon förändring kan ske, eftersom ett hyresavtal är ett bindande avtal.


Vad är det för något?

Ett meddelande om hyreshöjning kan förklaras som en förfrågan om hyreshöjning, i och med att motparten måste samtycka till alla eventuella avtalsändringar. Lämnar motparten sitt samtycke, vilket både kan vara skriftligt eller passivt, blir den önskade ändringen bindande mellan parterna och hyresförändringen ses som ett nytt avtalsvillkor.


Hur fungerar det?

För att förändra ett redan bindande avtalsvillkor i ett hyresavtal måste hyresvärden skriftligen meddela motparten om detta. Ett meddelande om hyreshöjning ska innehålla uppgift om hyreshöjning samt belopp som den önskade nya hyran uppgår till. En hyresgäst som tilldelas ett meddelande om hyreshöjning kan välja att acceptera eller motsätta sig höjningen. Lämnar hyresgästen inget besked blir hyreshöjningen bindande genom passivitet två månader efter meddelandet om hyreshöjning överlämnats.

Om hyresgästen väljer att motsätta sig hyreshöjningen kan hyresnämnden besluta i saken och ändra hyran om det anses skäligt. Hyresvärden kan tidigast vända sig till hyresnämnden en månad efter meddelandet om hyreshöjning överlämnats till hyresgästen.

Innan meddelandet skickas ska det signeras av hyresvärden. För att undvika oklarheter i när, eller om, hyresgästen mottagit ett meddelande om hyreshöjning är det att föredra att skicka det med rekommenderat brev.


Tillämplig lag

Följande lagar är tillämpliga vid förändring av avtalsvillkor i hyresavtal:

Hyresförhandlingslagen (1978:304)

12 kap. Jordabalken (1970:994)

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen