Uppsägning av hyresavtal från hyresgästens sida Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägning av hyresavtal från hyresgästens sida

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-08
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,3 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-08

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,3 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett uppsägningsbrev är ett skriftligt meddelande som upprättas av en avtalspart som önskar frånträda ett avtal. Detta dokument kan användas av en hyrsgäst, d.v.s. en person (fysisk eller juridisk) som hyr en bostad eller lokal, för att meddela en hyresvärd, d.v.s. den som hyr ut bostaden eller lokalen, om att hyresförhållandet kommer upphöra.

En lokal är ett utrymme som används för näringsverksamhet eller för annat syfte än som bostad.

Ett uppsägningsbrev bör innehålla datum för uppsägningen, vilken bostad/lokal uppsägningen gäller samt information till avtalsparterna. En hyresgäst behöver inte ange några skäl för uppsägning av ett hyresavtal.

Detta dokument är endast aktuellt vid en situation där en hyresgäst önskar säga upp och frånträda ett hyresavtal. Vid en situation där i stället en hyresvärd önskar säga upp ett hyresavtal med en hyresgäst ska ett dokument för uppsägning av hyresgäst upprättas.


Hur går det till?

När en hyresgäst vill säga upp ett hyresavtal måste hyresvärden, eller den person som tar emot hyran, meddelas om detta. En uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägning sker. Uppsägning får dock vara muntlig om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Det är hyresgästen som måste kunna bevisa att en uppsägning faktiskt skett varför en skriftlig sådan är att föredra.

När uppsägningsbrevet är upprättat ska det signeras av hyresgästen/hyresgästerna och därefter överlämnas/skickas till hyresvärden/hyresvärdarna.

Efter uppsägningen upphör hyresavtalet att gälla när aktuell uppsägningstid har passerat. Uppsägningstiden bör vara reglerad i hyresavtalet men om så inte är fallet regleras det i hyreslagen (12 kap. jordabalken) eller lagen om uthyrning av egen bostad beroende på om det är en hyresrätt eller egen bostad som hyrts ut.

Tillämplig lag

12 kap. Jordabalken(1970:994)

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen