Hyreskontrakt för inneboende Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyreskontrakt för inneboende

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-15
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
4,2 - 78 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-15

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,2 - 78 röster

Fyll i mallen

Ett hyreskontrakt för inneboende är ett avtal som reglerar uthyrning av ett eller flera rum i en förstahandshyresgästs/hyresvärds egna bostad. Det skiljer sig från en ren andrahandsuthyrning på så sätt att en inneboende inte har obegränsad och självständig tillgång till bostaden. Förstahandshyresgästen/Hyresvärden bor kvar i bostaden och en inneboende har då endast tillgång till en avgränsad del.

Ett hyreskontrakt för inneboende kan upprättas mellan privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, och kan avse en eller flera inneboende. Ska olika inneboende ges nyttjanderätt till olika rum i bostaden bör det upprättas separata kontrakt.

Ska en hel bostad hyras ut ska ett förstahandshyresavtal eller ett andrahandshyresavtal upprättas i stället beroende på vem som hyr ut bostaden. Ett förstahandshyresavtal ska upprättas då en person ska hyra en bostad direkt av en hyresvärd, t.ex. en hyresförening, och ett andrahandshyresavtal ska upprättas då en person ska hyra en bostad från en bostadsrättsinnehavare eller en förstahandshyresgäst.


Hur fungerar det?

Det finns inget krav på att ett avtal måste upprättas vid ett hyresförhållande med en inneboende. Ett skriftligt avtal är dock att föredra för att båda parter ska vara på det klara med vad som gäller angående hyresbetalning, städning, tillträde till utrymmen, uppsägning o.s.v.

Ett hyresförhållande med en inneboende behöver inte godkännas av bostadsrättsföreningen, i det fall rummet/rummen som ska bli föremål för uthyrningen är belägna i en bostads- eller hyresrätt. Detta är en ytterligare skillnad från en andrahandsuthyrning, som kräver godkännande, varför det är viktigt att skilja dessa olika hyressituationer åt. Det räcker vidare inte med att förstahandshyresgästen/hyresvärden låser ett rum och flyttar ut för att det ska röra sig om en inneboendesituation utan både hyresgästen och förstahandshyresgästen/hyresvärden ska bo i bostaden. Upprättas ett hyreskontrakt för inneboende trots att det i själva verket är en andrahandsuthyrning det rör sig om kan det i värsta fall resultera i vräkning.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Tillämplig lag är hyreslagen som återfinns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) samt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen