Handpenningavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Handpenningavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-02
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-02

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 5 - 2 röster

Fyll i mallen

Ett handpenningavtal upprättas som en säkerhet mellan en säljare och en köpare innan ett köp genomförs. Det upprättas ofta i samband med bostadsköp och bilköp, man kan även upprättas vid andra typer av egendomsköp, och avser en del av betalningen som ska betalas i förskott.

Vad är det för något?

Tanken med ett handpenningavtal är att säkra båda parter, d.v.s. säljare och köpare, om att ett planerat köp kommer gå igenom. Genom att signera ett handpenningavtal lovar säljaren att inte sälja viss egendom till någon annan och köparen lovar att genomföra köpet.

Ett handpenningavtal utgör inte ensamt ett köpeavtal, vilket innebär att parterna kan dra sig ur ett köp efter ett handpenningavtal upprättats men innan det faktiska köpeavtalet signerats. Drar köparen sig ur köpet innan köpeavtal upprättats ska handpenningen gå åter. Köparen är dock skyldig att ersätta säljaren för den skada som det avbrutna köpet medfört, förutsatt att säljaren inte handlat i strid med avtalet. Skada som köparen är skyldig att ersätta säljaren för kan t.ex. vara kostnader för mäklare eller det arbete som säljaren lagt ned. Drar sig köparen ur efter köpeavtalet signerats har ett avtalsbrott begåtts och ytterligare och värre påföljder kan aktualiseras.


Hur fungerar det?

Ett handpenningavtal upprättas gemensamt mellan en/flera köpare och en/flera säljare. Av avtalet ska det bl.a. framgå uppgifter till parterna, att det rör sig om en handpenning, vilken egendom handpenningen avser, totalt belopp som ska betalas för egendomen samt del av beloppet som ska betalas i handpenning. Beloppet som ska betalas i handpenning motsvarar ofta kontantinsatsen för en viss egendom, d.v.s. det belopp som köparen enligt lag måste betala ur egen ficka och alltså inte får ta lån för. Enligt huvudregeln ska kontantinsatsen vid kreditköp motsvara minst 20 %. Det finns dock undantag från denna regel, t.ex. vid bostadsköp ligger kravet på minst 15 %.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som direkt reglerar handpenningar utan avgörande är i stället juridiska doktrin och praxis. Vidare är de allmänna avtalsreglerna tillämpliga.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Konsumentkreditlag (2010:1846)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen