Avtal om personlig träning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om personlig träning

Senast ändrat Senast ändrat För 3 veckor sedan
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 3 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om personlig träning upprättas mellan en personlig tränare och en privatperson som önskar komma i form eller på annat sätt önskar hjälp med sin träning. En personlig tränare kan antingen vara anställd, av t.ex. ett gym, eller frilansa och vara egenföretagare.

Detta avtal kan användas både i de fall träningen ska utföras på plats i en lokal eller online via någon kommunikationsplattform.

Avtal om personlig träning är en typ av serviceavtal där en personlig tränare utför en service för en klient. För annan typ av service ska ett allmänt serviceavtal upprättas i stället.

Ska en personlig tränare anställas av ett företag ska i stället ett anställningsavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Ett avtal om personlig träning ska upprättas gemensamt av den personliga tränaren och dennes klient. Avtalet reglerar villkoren för träningsrelationen dem emellan och det bör bl.a. framgå vilka parterna är, en tydlig beskrivning av tjänsterna som erbjuds (inkl. antal träningstillfällen, varaktighet, plats för träningen och innehåll), priser och betalaningsvillkor, avboknings- och ombokningspolicyer, uppsägningsvillkor samt information kring hantering av personuppgifter.

Ska parterna vara bundna av sekretess, d.v.s. ett förbud att dela konfidentiell information om varandra till utomstående, kan även detta inkluderas i avtalet. Önskar parterna en mer detaljerad överenskommelse kring sekretess kan dock ett sekretessavtal upprättas parallellt med detta.

Syftet med avtalet är att tydligt definiera skyldigheter och förväntningar för att undvika missförstånd och konflikter under avtalsperioden.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna, detta kan antingen ske för hand eller elektroniskt. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen