Överst på sidan
Anställningsavtal Fyll i mallen

Anställningsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-04
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4,5 - 10 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-04

Storlek: 2 till 3 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,5 - 10 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete träffats. Avtalet reglerar anställningsförhållandet och frågor som bl.a. typ av anställning, arbetsuppgifter och lön.


Hur fungerar det?

Ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. Ett muntligt avtal måste dock kompletteras med skriftliga anställningsvillkor, varför ett skriftligt anställningsavtal är att föredra.

Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtal. Ett kollektivavtal anses vara en del av det personliga anställningsavtalet. Är arbetsgivaren anknuten till ett kollektivavtal måste därför arbetstagaren informeras om detta.

I avtalet måste parternas personuppgifter, tillträdesdag, vart arbetet ska utföras, anställningsform, arbetstitel, arbetsuppgifter, normal arbetstid, lön och andra förmåner, hur och när lönen ska betalas ut, semestervillkor, eventuell anslutning till kollektivavtal och försäkringar som arbetsgivaren ska teckna för arbetstagaren framgå.

Rör det sig om en tillsvidareanställning ska även uppsägningstid framgå, alternativt kan det i stället hänvisas till kollektivavtal eller lagstiftning. Rör det sig om en anställning på bestämd tid ska anställningens slutdag framgå, eller andra villkor för att anställningen ska upphöra. Rör det sig om en provanställning ska prövotiden framgå.

Avtalet ska signeras av båda parterna och var part ska sedan behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Arbetstidslag (1982:673)

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Semesterlag (1977:480)

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen