Överst på sidan
Alkohol- och drogpolicy Fyll i mallen

Alkohol- och drogpolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-26
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Betyg 4,7 - 3 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,7 - 3 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogpolicy upprättas av en arbetsgivare och fungerar som ett internt regelverk kring användning av alkohol och droger på arbetsplatsen.

Vad är det för något?

Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. För att tydliggöra vilka regler som gäller kring alkohol, och andra berusningsmedel, på arbetsplatsen bör en alkohol- och drogpolicy upprättas.


Hur fungerar det?

Av en alkohol- och drogpolicy ska det framgå hur arbetsgivaren förhåller sig till alkohol och droger. Det bör framgå tydliga ställningstaganden som t.ex. om alkohol får serveras på personalfester och hur arbetsgivaren hanterar en situation där en anställd kommer påverkad till arbetet.

Förutom mål bör det även i policyn ställas upp en handlingsplan som ska fungera som en vägledning för hur målen kan uppnås. För att parterna som omfattas av policyn ska få en tydlig förståelse om vad som förväntas av dem bör även parternas skyldigheter samt ansvar anges.

Det är inget krav på att policyn signeras men den kan signeras av den som upprättar den om så önskas. När policyn är upprättad måste alla berörda parter meddelas och policyn ska därefter vara lättillgänglig på arbetsplatsen. Vid upprättande av anställningsavtal bör det nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Tillämplig lag

Arbetsmiljölagen (1977:1160)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen